urlop okolicznościowy ślub
pixabay.com

Urlop okolicznościowy – kiedy można się o niego ubiegać? Jakie przepisy regulują kwestię urlopu szkoleniowego? To wszystko dowiesz się za chwilę.

Urlop okolicznościowy: ślub, śmierć w rodzinie czy urodziny dziecka. Warto wiedzieć jakie są zasady przyznawania takiego urlopu oraz jego wymiar.

urlop okolicznościowy śmierć babci
pixabay.com

Urlop okolicznościowy ślub, pogrzeb, urodziny dziecka

O urlop okolicznościowy wnioskuje pracownik. Urlop dostaje w dni, które zgodnie z rozkładem pracy są dniami jego pracy – na cały dzień, niezależnie od liczby godzin pracy, jakie przewidywał harmonogram.

Pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego w razie:

  • ślubu,
  • urodzin dziecka,
  • zgonu i pogrzebu żony, męża, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Urlop okolicznościowy – ślub dziecka

Pracownikowi przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego w razie:

  • ślubu dziecka,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka,
  • innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką.

Co jeśli nie doszło do wydarzenie, które było powodem wzięcia urlopu okolicznościowego?

Wtedy pracownik powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na udzielone mu dni wolne. Straci wynagrodzenie jeśli tego nie zrobi (nieobecność będzie usprawiedliwiona).

Warto pamiętać, że pracownik po rozwodzie może skorzystać z urlopu okolicznościowego w razie śmierci i pogrzebu teściowej/teścia.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy pracodawca oblicza tak samo jak za urlop wypoczynkowy. 

(Sprawdź jak zasady obowiązują przy urlopie bezpłatnym)

urlop szkoleniowy
pixabay.com

Urlop szkoleniowy – egzaminy

O urlopie szkoleniowym mówimy w związku z nauką do egzaminów kończących określony etap nauki.

Taki urlop nie ma zastosowania, kiedy pracownik musi wziąć udział w zajęciach czy wykładach (wtedy prawo nakazuje zwolnienie pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

Pracodawca udziela urlopu szkoleniowego pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe przydatne dla firmy. Wiedza ma być poszerzana z inicjatywy, na polecenie lub za zgodą szefa firmy.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy według obowiązującego rozkładu czasu pracy.

Co jeśli pracownik nie poinformował pracodawcy o zamiarze nauki? Wtedy nie ma obowiązku udzielenia urlopu szkoleniowego.

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ustalane jest jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Składniki wynagrodzenia obliczane są z miesiąca, w którym wypadł urlop.

Ile przysługuje dni urlopu szkoleniowego? To zależy do jego rodzaju:

  • egzamin eksternistyczny – 6 dni,
  • maturalny egzamin – 6 dni,
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy – 6 dni,
  • przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie i przystąpienie do egzaminu dyplomowego – 21 dni w ostatnim roku studiów.

Pracodawca może się zgodzić na przyznanie swojemu pracownikowi większej liczby dni na naukę. Może też umówić się z nim na jakich zasadach będzie mu przysługiwał np. urlop bezpłatny, jeśli podnosi kwalifikacje z własnej inicjatywy.  

Pracownikowi będzie przysługiwać więcej niż jeden urlop szkoleniowy, gdy przystępuje do więcej niż jednego egzaminu.