Urlop bezpłatny 2020
pixabay.com

Urlop bezpłatny – jakimi prawami się rządzić, o czym musi pamiętać pracownik i pracodawca. Czy można zwolnić pracownika podczas urlopu bezpłatnego?

Z prośbą o urlop bezpłatny występuje pracownik. Robi to na piśmie. Pracodawca nie ma obowiązku udzielić zgody na taki urlop. To jego dobra wola.

Udzielenie urlopu bezpłatnego pociąga za sobą szereg zobowiązań.

Urlop bezpłatny kodeks pracy
pixabay.com

Urlop bezpłatny 2020 – Kodeks pracy

Pracodawca, który zgodził się na bezpłatny urlop pracownika, musi pamiętać o regulacjach z Kodeksu pracy.

Przede wszystkim nie może dać takiego urlopu na czas nieokreślony. Nie może też samodzielnie – bez uzgodnienia z pracownikiem – zmienić dnia jego rozpoczęcia i zakończenia.

To nie wszystko. Pracodawca musi pamiętać, że zwalnia pracownika z obowiązków na czas określony we wniosku.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie i staż pracy

Teraz pracownik. Jakie konsekwencja ma dla niego urlop o jakim mówimy?

Naturalnie nie może oczekiwać od właściciela firmy wypłaty wynagrodzenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenia (społeczne i zdrowotne). Rezygnuje również z prawa do wykonywania pracy.

Okres bezpłatnego urlopu nie wliczy się pracownikowi do okresu zatrudnienia. To ma wpływ na np. staż pracy. Choć i tutaj jest wyjątek – urlop udzielony w celu pracy u innego pracodawcy (o tym za chwilę).

Obie strony mogą się umówić na piśmie tryb odwołania pracownika z urlopu jeśli ten potrwa dłużej niż 3 miesiące.

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy

Ujmując rzecz najprościej, chodzi o swoiste „wypożyczenie” pracownika do innej firmy. Do takiej sytuacji może dojść jeśli pracodawca ma mniejsze zapotrzebowanie na pracę. Wtedy może zawrzeć umowę z innym przedsiębiorcą.

Takie wypożyczenie nazywa się leasing pracowniczy.

Na czym polega leasing pracowniczy? Pracownik nadal ma umowę o pracę w swojej firmie, jednak jednak wynagrodzenie wypłaca mu pracodawca, u którego pracuje w trakcie urlopu bezpłatnego.

W porozumieniu między firmami należy zapisać:

  • termin wypożyczenia pracownika,
  • udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego na pracę u drugiego pracodawcy,
  • rodzaju pracy,
  • ew. informację o wysokości wynagrodzenia pracownika.

Naturalnie pracownik musi zgodzić się (pisemnie) na urlop bezpłatny i pracę w innej firmie.

Porozumienie z innym pracodawcą i zgodę pracownika na udzielenie urlopu należy przechowywać w aktach pracowniczych.

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy jest wliczany do zakładowego stażu pracy. Od tego stażu zależą uprawnienia pracownicze.

Warto pamiętać, że takiego urlopu nie zalicza się do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach/w szczególnym charakterze, jeśli praca u drugiego pracodawcy nie miała takiego charakteru.

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy
pixabay.com

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy – zwolnienie

Pracodawca musi pamiętać, że osoba która korzysta z urlopu bezpłatnego na swój wniosek, jest chroniona przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Jakie pole manewru ma pracodawca? Może rozwiązać umowę w przypadku ogłoszenia upadłości/likwidacji twojej firmy, bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie), za porozumieniem stron, jeśli robi w firmie zwolnienia grupowe, a pracownik korzysta z urlopu nie krócej niż 3 miesiące oraz w sytuacji zwolnień indywidualnych – pod warunkiem uzyskania zgody związkowców.

Może się zdarzyć, że to nowy pracodawca rozwiąże umowę z twoim pracownikiem. Pozostaje to bez wpływu na waszą umowę o pracę.

Pracownik powinien pamiętać, że długotrwały urlop bezpłatny może być jednym z kryteriów typowania osób przewidzianych do rozwiązania umowy w związku ze zwolnieniami grupowymi.