sukcesja firmy jednoosobowej
pexels.com

Sukcesja firmy – co zrobić, żeby firma nie zatonęła po śmierci właściciela? Zobacz jakie zasady obowiązują w takiej sytuacji.

Po śmierci właściciela, przyszłość firmy jest niepewna. Dlatego warto zadbać, żeby spadkobiercy mogli kontynuować działalność. Do tego celu służyło wyznaczenie i zgłoszenie do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie spraw firmy do chwili zamknięcia spraw związanych ze spadkiem.

Jak przeprowadzić sukcesję firmy zarejestrowanej w CEIDG?

zarząd sukcesyjny
pexels.com

Sukcesja firmy

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy.

Dzięki takiemu zarządowi następcy prawni mają czas na podjęcie decyzji, co dalej z biznesem.

Sukcesja firmy jednoosobowej

Dzięki wskazaniu zarządcy za życia i zgłoszeniu do CEIDG:

 • przedsiębiorstwo zachowuje pełną płynność działania,
 • zarządca natychmiast po śmierci przedsiębiorcy może zająć się prowadzeniem firmy (bez konieczności załatwiania spraw u notariusza),
 • umowy z pracownikami pozostaną w mocy,
 • można zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
 • zarządca może szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd.

Zarządca jest odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Kierując firmą odpowiada przede wszystkim za:

 • umowy z pracownikami,
 • kontakty z kontrahentami,
 • sprawy podatkowe,
 • ZUS.

(Jak wystawić faktur – sprawdź najważniejsze informacje)

Zarząd sukcesyjny – ile trwa

Warto pamiętać, że zarząd sukcesyjny wygasa w 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy. Z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres, na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Zarząd sukcesyjny może wygasnąć wcześniej, o ile:

 • w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku,
 • stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego,
 • jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np. wniesiono je w całości aportem do spółki),
 • w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, jeśli nie powołano w tym okresie kolejnego zarządcy,
 • ogłoszono upadłość przedsiębiorcy,
 • wcześniej nastąpi dział spadku obejmujący przedsiębiorstwo w spadku.

(Jak założyć spółkę europejską)

sukcesja firmy po śmierci właściciela
pexels.com

Sukcesja firmy – kto może zostać zarządcą sukcesyjnym

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, wobec której prawomocnie orzeczono:

 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub,
 • środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę, lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że zarządcą nie może być spółka czyli osoba prawna.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba. Dopuszczalne jest natomiast wyznaczenie dodatkowego zarządcy na wypadek, gdyby powołany w pierwszej kolejności zarządca sukcesyjny zrezygnował z pełnienia tej funkcji lub nie mógł jej pełnić z powodu:

 • śmierci,
 • ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 • odwołania go przez przedsiębiorcę,
 • uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującego wykonywanej przez przedsiębiorcę lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Dane „rezerwowego” zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca zgłasza do CEIDG.

(Sprawdź dlaczego warto wiedzieć czym różni się zadatek od zaliczki)

Źródło: biznes.gov.pl