JPK VAT
pexels.com

JPK VAT – w jakich sytuacjach trzeba liczyć się z zapłatą kary przy składaniu pliku elektronicznej deklaracji podatkowej? Sprawdź!

Od października 2020 roku każdy czynny podatnik VAT nie składa już oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. W życie wszedł nowy dokument elektroniczny JPK_VAT.

VAT kary
pixabay.com

JPK VAT kary

JPK_VAT składa się z dwóch części:

  • ewidencyjnej. Ta część zawiera ewidencję VAT zakupów i sprzedaży. Do października ujmowane były w pliku JPK, 
  • deklaracyjnej. Część deklaracyjna zawiera dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K (to pakiet informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres).

Nowy JPK_VAT z deklaracją składają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

JPK_VAT wysyłany jest do urzędu skarbowego w formacie XML.

JPK_VAT – e-mikrofirma

Deklarację można złożyć korzystając z bezpłatnego programu e-mikrofirma Ministerstwa Finansów. Do aplikacji będzie można się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego czy też e-dowodu.  

Wysyłanie JPK z podpisem danymi autoryzującymi możliwe jest przez nowego Klienta JPK WEB na stronie www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny

JPK_VAT można utworzyć też przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Trzeba pamiętać, że taki program powinien mieć funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub możliwość bezpośredniego pobrania z programu dane do aplikacji Klienta JPK WEB.

Kontrola, VAT, kary

Jeśli zrobiłeś błędy w swoim pliku JPK_VAT, to naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do zrobienia korekty.

Na poprawki masz 14 dni. To termin przesłania urzędowi skorygowanej ewidencji lub złożyć wyjaśnienia, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Co się stanie jeśli tego nie zrobisz?

kontrola VAT kary
pixabay.com

Naczelnik US może nałożyć na ciebie karę pieniężną – 500 zł za każdy błąd.

Karę należy zapłacić bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kar tych nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe/ przestępstwo skarbowe na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Warto pamiętać, że wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (W 2020 r. jest to 13 tys. zł).

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 260 zł do 52 000 zł.

Przestępstwo skarbowe to natomiast czyn zabroniony i karany grzywną lub więzieniem.

  • Za niezłożenie JPK_VAT w terminie grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
  • Za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji grozi kara do 720 stawek dziennych.

W 2020 r. stawka dzienna – zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym – wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.