zaliczka a zadatek
pexels.com

Zadatek a zaliczka, co wybrać? W przypadku kupna samochodu czy mieszkania różnica jest bardzo duża. Sprawdź na czym polega.

Obu terminów nie należy stosować zamiennie. Dlaczego? Odpowiedzi trzeba szukać w przepisach prawa.

zaliczka a zadatek różnica
pexels.com

Zadatek a zaliczka

Zadatek jest zabezpieczeniem umowy opisanym w art. 394 Kodeksu cywilnego. Z założenia ma chronić obie strony spisujące umowę.

Oto, co mówi wspomniany zapis z KC:

„Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”. 

Czym jest zatem zaliczkaTo częściowa zapłata za realizację umowy. Termin zaliczka również pojawia się w Kodeksie cywilnym, ale nie ma jego definicji.

Jeśli umowa sprzedaży nie mówi o zadatku, to każda wpłata częściowa traktowana jest jako podlegająca zwrotowi zaliczka. 

(Ponaglenie – zobacz, co zrobić, kiedy urzędnicy zwlekają z rozpatrzeniem twojej sprawy)

Zaliczka a zadatek – różnica

Jeśli zawierasz umowę to nie powinieneś mylić zaliczki z zadatkiem. Na czym polega podstawowa różnica?

Pojawia się, kiedy nie doszło do realizacji umowy.

Zadatek jest bezzwrotny. Jeśli z jakiś powodów umowa nie została skonsumowana, zadatek przepada. To swoiste „ubezpieczenie” od niezrealizowanej transakcji.

Tymczasem zaliczka zawsze podlega zwrotowi w przypadku niezrealizowanej umowy.

Uwaga! Zaliczką mogą być tylko pieniądze, zadatkiem również rzeczy np. samochód lub inne cenne przedmioty.

Warto pamiętać, że zaliczka nie zabezpiecza kupującego tak, jak robi to zadatek. Na czym polega to zabezpieczenie?

(Sprawdź jak ile trzeba przechowywać dokumenty swojej firmy)

zaliczka a zadatek na mieszkanie
pexels.com

Zadatek a zaliczka na kupno mieszkania

Zadatek wykorzystywany jest często w przypadku dużych transakcji, np. kupna mieszkania czy samochodu.

Dzięki zadatkowi sprzedający i kupujący zabezpieczają się na wypadek zmiany zdania przez drugą stronę „w ostatniej chwili”.

Co się dzieje, kiedy jesteś umówiony na sprzedaż mieszkania, dogadałeś się z kupcem, wpłacił zadatek, ale się rozmyślił?

Osoba, która wpłaciła zadatek, a potem zrezygnowała z zakupu, traci pieniądze – zostają na twoim koncie (sprzedającego).

Sytuacja wygląda inaczej jeżeli wina będzie leżała po twojej stronie (czyli sprzedającego). Wtedy kupujący ma prawo do otrzymania dwukrotności wpłaconego przez siebie zadatku.

(Zobacz, jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego po zamknięciu firmy)

Zadatek a zaliczka – zwrot

Jeśli doszło do sprzedaży mieszkania czy samochodu, to zadatek wliczany jest w poczet zapłaty lub zwracany.

Zadatek powinien być natomiast zwrócony w przypadku rozwiązania umowy oraz w sytuacji, gdy jej wykonanie nie było możliwe – jeżeli żadna ze stron nie ponosi za to odpowiedzialności, ewentualnie obie są tak samo winne.

Dlatego przystępując do spisania umowy warto ocenić swoją sytuacją.

Jeśli jesteś jesteś zdecydowany na zakup, to zaproponuj zadatek. Wahasz się, nadal rozważasz inne oferty lub nie masz pewności czy zbierzesz pieniądze? Wtedy bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dla ciebie zaliczka.

Warto pamiętać, że zadatek może być narzędziem, które zwiększa szanse na konsumpcję umowy.