Spółka cywilna w Niemczech

Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR) jest jedną z popularnych form zakładania działalności gospodarczej w Niemczech. Warto zwrócić uwagę na wymogi prawne i formalne, aby nie narazić się na kary za jakiekolwiek uchybienia.

Spółka cywilna w Niemczech – wymagania

Ten rodzaj spółki ma charakter spółki osobowej i do jej utworzenia potrzebne są co najmniej dwie osoby fizyczne bądź prawne. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest prostota założenia oraz niewielkie nakłady finansowe. Nie ma potrzeby wniesienia kapitału początkowego, więc idealnie nadaje się dla początkujących biznesmenów. Trzeba jednak pamiętać, że w tej formie nie można prowadzić działalności handlowej i jest konieczny wspólnik. Na pewno jest to interesujący pomysł dla osób wykonujących wolne zawody, sprawdza się świetnie przy zakładaniu kancelarii prawnych. Jednak z tej formy mogą też korzystać przemysłowcy, samodzielni fachowcy bądź grupy robocze.

Przy wyborze wspólnika należy zwrócić uwagę nie tylko na jego kompetencje, ale także rzetelność. Ma to związek z odpowiedzialnością jednego wspólnika za ewentualne błędy drugiego. Pełne zaufanie jest tutaj kluczowe, ale zaleca się sporządzenie umowy na piśmie, w której jasno określi się wszelkie prawa i obowiązki wspólników, mimo że z punktu widzenia prawnego takiego obowiązku nie ma. Czynności prawne w imieniu spółki mogą wykonywać wszyscy jej członkowie, chyba że są jakieś inne ustalenia w umowie.

Firma w Niemczech mająca status spółki cywilnej musi zostać zgłoszona do urzędu ds. gospodarki, natomiast nie trzeba dokonywać wpisu do rejestru handlowego. Natychmiast po zgłoszeniu można rozpocząć działalność. Należy przy tym pamiętać o obowiązku prowadzenia księgowości, składania deklaracji VAT oraz sprawozdawczości finansowej. W przypadku, kiedy wspólnicy spółki nie czują się na siłach, aby samodzielnie zajmować się kwestiami związanymi z urzędem skarbowym, to można tę kwestię zlecić doradcy podatkowemu. Nawet będzie to najlepszy pomysł, a przynajmniej uniknie się ryzyka popełnienia jakiegoś błędu. Jednak niektóre przepisy i regulacje na terytorium Niemiec różnią się względem tych obowiązujących w naszym kraju, a nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

Spółka cywilna w Niemczech powinna zasadniczo mieć w swojej nazwie imiona i nazwiska wspólników, ale jest możliwość umieszczenia samych nazwisk. W każdym razie raczej nie ma możliwości, aby stworzyć jakąś wymyśloną nazwę firmy. Według niemieckiej ustawy GbR zostaje rozwiązana z chwilą odstąpienia jednego wspólnika od umowy bądź jego śmierci. Istnieje wyjątek, jeżeli w umowie będzie zawarty Fortsetzungsklausel, w myśl którego zostaną przewidziane skutki inne niż ustawowe.