rejestracja do VAT w Niemczech

Wielu polskim przedsiębiorcom wydaje się, że jedynie firma w Niemczech zarejestrowana będzie objęta obowiązkiem płacenia podatku VAT w tym kraju, natomiast świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw niemieckich bądź sprzedaż różnorodnych towarów do tego kraju nie powoduje obowiązku rejestracji do VAT. W większość przypadków rzeczywiście tak się dzieje, jednak są pewne wyjątki, o których nie można zapominać.

Warto pamiętać, że jedną z podstawowych zasad VAT jest zasada terytorialności, więc transakcje zostają opodatkowane w miejscu ich wykonywania. W tym kontekście widać wyraźnie, że dla niektórych czynności miejscem opodatkowania powinno stać się terytorium naszych zachodnich sąsiadów, a wtedy koniecznością staje się rejestracja do VAT w Niemczech. Najwięcej przypadków dotyczy:

  • Transportu osób przez Niemcy – należy jednak uwzględnić pokonane odległości i VAT rozliczyć proporcjonalnie za trasę na terenie Niemiec w stosunku do długości całego przejazdu;
  • Sprzedaży wysyłkowej polskiego przedsiębiorstwa, np. sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, chyba że wartość rocznej sprzedaży netto nie przekroczy ustalonego limitu 100.000 euro;
  • Importu towarów, kiedy odprawa celna odbywa się na terytorium Niemiec;
  • Świadczenia usług budowlanych i związanych z nieruchomościami.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Polska firma w Niemczech, która jest zobligowana do rejestracji do VAT, nie powinna mieć z tym większych problemów, ponieważ same procedury są w miarę proste. Można to uczynić nawet samodzielne, jednak niemieckie przepisy trochę się różnią od tych obowiązujących w naszym kraju, więc wygodniej i z pewnością bezpieczniej będzie skorzystać z usług doradcy podatkowego, szczególnie gdy nie zna się dobrze języka niemieckiego. Nie ma sensu narażać się na błędne rozliczenia. Rejestracja to tylko pierwszy krok, ale trzeba jeszcze pamiętać o miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach podatkowych oraz deklaracji rocznej, którą składa się do ostatniego dnia maja. Kiedy przedsiębiorcę reprezentuje doradca podatkowy, to nie musi się on martwić tymi formalnościami.

Warto podkreślić, że wszystkie firmy, z wyjątkiem budowlanych, muszą jedynie wysłać zgłoszenie na adres mailowy konkretnego urzędu skarbowego. Firmy polskie, które nie mają swojej siedziby na terytorium Niemiec są obsługiwane przez urzędy skarbowe w Hameln (firma lub nazwisko na litery A-G), w Oranienburgu (H-M) oraz w Cottbus (N-Ż). W odpowiedzi urząd skarbowy wskaże stosowne dokumenty do przesłania, natomiast numer dla celów podatkowych, czyli Steuernummer (St.-Nr.), otrzymuje się pocztą. Z kolei przy firmie budowlanej konieczne jest wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza, także dodatkowego oraz dostarczenie certyfikatu rezydencji i kopii wyciągu z rejestru. Cały proces rejestracji do VAT w Niemczech zazwyczaj trwa 4-6 tygodni.