euro

W Niemczech z powodzeniem działa już wiele polskich firm, a każdego dnia kolejni przedsiębiorcy rozważają rozpoczęcie tam własnej działalności. Dostępne są dwie możliwości. Pierwsza polega na zarejestrowaniu firmy na miejscu, zgodnie z prawem niemieckim. Druga opcja opiera się na załatwieniu formalności w Polsce i świadczeniu tzw. usług transgranicznych. W obu przypadkach kluczowe znaczenie mają koszty prowadzenia działalności, do których należą m.in. obowiązkowe składki ubezpieczeniowe.

Spis Treści

Firma w Niemczech – koszty prowadzenia działalności

Jeszcze w 2008 roku wysokość kosztów ubezpieczeniowych dla firm działających w Niemczech była minimalna, ponieważ konieczne było jedynie opłacanie składki wypadkowej o wysokości niewiele ponad 10 euro miesięcznie. Od 2009 roku wprowadzony został jednak przymus odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a tego rodzaju kwoty nie są już symboliczne. Prywatna firma w Niemczech ma do dyspozycji składki do prywatnej lub państwowej kasy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj te pierwsze są znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Najtańsze oferty przeznaczone są głównie da młodych i samotnych osób, a także wymagają nierzadko udziału własnego w wysokości kilku tysięcy euro. W związku z tym na pomoc kasy liczyć można dopiero po wydaniu znacznej ilości pieniędzy.

Naliczania indywidualne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w prywatnej firmie ustalane są za każdym razem indywidualnie, w związku z czym nie istnieją żadne stałe kwoty. W przybliżeniu wyliczenia wysokości stawek są jednak zbliżone. Na przykład 31-letni, samotny mężczyzna z 3000 euro własnego udziału, będzie opłacał składki o wysokości 170 euro. W przypadku braku własnego udziału, wysokość składni wynieść może już 400 euro. Samotny czterdziestolatek z dowolnym udziałem własnym będzie płacił składki 210 euro, ale w przypadku posiadania żony oraz trójki dzieci wzrosną one do 634 euro. Obowiązuje zatem zasada, że wysokość opłat rośnie wraz z wiekiem. Za dzieci i niepracującą żonę również opłaca się indywidualne, ale odrębne stawki.

Składka emerytalna

W Niemczech składka emerytalna wynosi 19,9% i naliczana jest od dochodu brutto. Rozpoczęcie nowej działalności pozwala jednak na skorzystanie z trzyletniego okresu zwolnienia. Nie każdy prywatny przedsiębiorca musi opłacać składkę emerytalną. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim opiekunów, rzemieślników czy osób praktykujących chałupnictwo. Zrezygnowanie z tego rodzaju ubezpieczenia wiąże się jednak z brakiem świadczeń na starość.