progi podatkowe w Niemczech

Zatrudnienie lub własna firma w Niemczech wiąże się z koniecznością opłacania podatków. Obecnie obowiązują progi (klasy) podatkowe w Niemczech. Określają one wysokość podatku odprowadzanego z wynagrodzenia brutto.

Spis Treści

Progi (klasy) podatkowe w Niemczech

I klasa podatkowa obejmuje osoby samotne oraz małżonków żyjących osobno. Wolny od podatku dochód miesięczny wynosi w ich przypadku 954 euro. Do klasy II zaliczają się osoby samotnie wychowujące dzieci. U nich miesięczny dochód wolny od podatku to 1077 euro. Klasa III dotyczy osób owdowiałych, a także małżonków osób z V klasą podatkową lub nie pracujących. Kwota miesięczna wolna od podatku wynosi wówczas 1788 euro. IV klasa podatkowa uwzględnia małżonków, których partnerzy korzystają z klasy podatkowej IV. Wolny od podatku dochód miesięczny wynosi 945 euro. Do klasy V zaliczają się małżonkowie, których partnerzy wybrali klasę podatkową III. Nieopodatkowany dochód miesięczny równy jest wówczas 105 euro. Natomiast klasa VI dotyczy osób samotnych oraz małżonków, którzy wykonują więcej niż jedną pracę. Kwota wolna od podatku wynosi 0 euro.

Kombinacje klas podatkowych w Niemczech

Zameldowanie się w Niemczech wiąże się z automatycznym przypisaniem pierwszej klasy podatkowej. Jeżeli taka osoba posiada dzieci, w celu otrzymania Kinderfreibetrag powinna dostarczyć akt urodzenia. W przypadku meldunku małżeństwa, automatycznie otrzymuje ono kombinację klas podatkowych 4/4. Można ją jednak zmienić na kombinację 3/5, przesyłając do Finanzamtu odpowiedni wniosek. Osobom wychowującym dzieci samotnie przysługuje zmiana na drugą klasę podatkową, jednak również wymaga dostarczenia odpowiedniego wniosku. Raz w miesiącu pracodawca pobiera aktualny stan klasy podatkowej drogą elektroniczną. Na jego podstawie wyliczane jest ostateczne wynagrodzenie.

Sprawdzanie klasy podatkowej w Niemczech

Klasę podatkową w Niemczech sprawdzić można na różne sposoby. Od 2013 roku funkcjonuje Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM, czyli elektroniczna karta podatkowa), która jest odpowiednikiem Lohnsteuerkarte (papierowej karty podatkowej). W ELStAM zawarte są wszystkie dane dotyczące podatnika, włącznie z informacjami o aktualnej klasie podatkowej. Informacji dotyczących zawartych elektronicznej karcie podatkowej danych udzielają niemieckie urzędy skarbowe, zwane Finanzamt. Aktualnie posiadaną klasę podatkową można więc sprawdzić przesyłając zapytanie w mailu lub wykonując telefon bezpośrednio do urzędu skarbowego. Można też osobiście udać się do Finanzamtu, gdzie zaświadczenie o klasie podatkowe wystawiane jest od ręki.