małe rzeźnie rolnicze
pixabay.com

Rzeźnie rolnicze można zakładać i prowadzić, na uproszczonych zasadach, na terenie gospodarstwa rolnego.

Rolnicy, którzy chcą handlować mięsem, mogą zakładać rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej. Jednak nie ma tutaj dowolności.

Oto zasady jakimi muszą się kierować hodowcy.

sprzedaż mięsa
pixabay.com

Rzeźnie rolnicze – zasady funkcjonowania

Ubojowi można poddawać zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich – należące do innych podmiotów.

Przepisy dopuszczają również możliwość rozbioru mięsa pozyskanego ze zwierząt ubitych w tych rzeźniach rolniczych. 

Małe rzeźnie rolnicze – dopuszczalne limity

Podczas prowadzenia rzeźni rolniczych trzeba pamiętać o limitach zwierząt, które można poddać ubojowi.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach powiatowy lekarz weterynarii może zwiększyć dzienne limity – nadal jednak obowiązuje górna roczna granica uboju.

Oto limity dla poszczególnych gatunków:

  • drób/zajęczaki – 50 sztuk dziennie, nie więcej niż 18 250 sztuk rocznie,
  • ptaki bezgrzebieniowe (np. strusie) – 1 sztuka dziennie, nie więcej niż 365 rocznie,
  • świnie – 6 o wadze powyżej 15 kg i 10 o wadze do 15 kg, rocznie nie więcej niż 2190 o wadze powyżej 15 kg i maksymalnie 3650 o wadze do 15 kg,
  • owce/kozy – 6 o wadze powyżej 15 kg i 10 o wadze do 15 kg. Roczny limit: maksymalnie 2190 sztuk o wadze powyżej 15 kg i 3650 do 15 kg,
  •  bydło/konie – 1 w wieku powyżej 3 miesięcy, 2 w wieku do 3 miesięcy, rocznie do 365 w wieku powyżej 3 miesięcy i 730 w wieku do 3 miesięcy,
  • zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych – 3 dziennie i maksymalnie 1095 rocznie.

Rolnicy mogą łączyć prowadzenie rzeźni rolniczych ze sprzedażą pozyskanego w nich mięsa.

sprzedaż żywności
pixabay.com

 Sprzedaż mięsa

Sprzedaż mięsa odbywa się w ramach jednej z form sprzedaży żywności: rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej oraz sprzedaży bezpośredniej (drób i zajęczaki).

Rolnicy mogą sprzedawać mięso:

  • zakładom prowadzącym handel detaliczny bezpośrednio zaopatrującym konsumenta (sklepy, restauracje, stołówki itp.),
  • zakładom rozbioru mięsa, przetwórstwa mięsa,
  • innym zakładom lub podmiotom, np. hurtowniom, pośrednikom.

Sprzedaż jest możliwa na terenie całego kraju oraz w innych państwa Unii Europejskiej. Dopuszczalne jest też handlowania poza granicami UE – wcześniej należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii.

(Zobacz jak założyć spółdzielnię rolników)

Źródło: „Żywność prosto z gospodarstwa – źródłem dochodu rolników” publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi