podróż służbowa dieta
unsplash.com

Podróż służbowa przedsiębiorcy i pracownika to wydane pieniądze. Sprawdź, jak się z nich rozliczyć oraz jakie masz prawa i obowiązki.

Podstawowa zasada jest prosta. Jeśli jesteś pracodawcą i wysłałeś pracownika w podróż służbową, to pokrywasz jego koszty.

O podróży służbowej mówimy, kiedy trzeba wykonywać obowiązki związane z pracą poza stałym miejscem pracy lub poza miejscowością, w której jest siedziba pracodawcy.

podróż służbowa zagraniczna
unsplash.com

Podróż służbowa – najważniejsze zasady

Przejdźmy do szczegółów. Pracownik przysługują:

 • diety (przy podróży krajowej – ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia, a przy podróżach zagranicznych – ekwiwalent kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków),
 • zwrot kosztów, w tym przejazdów (także komunikacją publiczną), noclegów oraz uzasadnionych wydatków np. opłata za bagaż, bilet parkingowy czy opłata za przejazd autostradą.

Środek transportu w podróży służbowej ustala pracodawca. Jeśli zgodzi się na wykorzystanie prywatnego samochodu, to liczbę przejechanych kilometrów trzeba pomnożyć przez stawkę za kilometr.

Stawki – dla poszczególnych rodzajów pojazdów – określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

(Zobacz jak wyglądał rynek pracy w sierpniu 2020 roku)

Dieta i podróż służbowa

30 zł za dobę podróży – tyle wynosi dieta krajowa. Pracodawca może ustalić wyższą kwotę, bo to stawka minimalna.

Trzeba pamiętać, że jeśli podróż służbowa trwa:

 • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin –przysługuje 50 proc. diety,
 • ponad 12 godzin – dieta przysługuje w pełnej wysokości.

Jeśli podróż służbowa na terenie kraju trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast przy dobie niepełnej, choć rozpoczętej do 8 godzin, pracownikowi należy się 50 proc. diety.

Dietę obniży bezpłatne wyżywienie (także w hotelu z posiłkami wliczonymi w cenę). Śniadanie to – 25 proc. diety, obiad – 50 proc. diety, a kolacja 25 proc.

(Sprawdź o ile wzrośnie opłata za przejazd A4)

Noclegi w podróży służbowej

Pracownik przedstawia pracodawcy rachunek za nocleg i otrzymuje zwrot. Uwaga! Kwota za jedną noc nie może przekroczyć 600 zł. 

Może się zdarzyć, że pracownik nie pokaże rachunku za nocleg. Wtedy przysługuje mu – jeśli nie zagwarantowałeś noclegu – ryczałt (150 proc. diety).

podróż służbowa diety
unsplash.com

Podróż służbowa zagraniczna

Wysokość diety w podróży zagranicznej zależy od państwa, do którego jedzie pracownik. Reguluje to rozporządzenie ministra infrastruktury. Choć podobnie, jak w przypadku podróży krajowych, właściciel firmy może dietę zwiększyć.

Kluczowa zasada: minimalna kwota diety w podróży zagranicznej nie może być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dieta wypłacona ponad limit będzie dla pracownika przychodem – zapłaci od niego podatek.

Jeżeli podróż trwa:

 • do 8 godzin – pracownikowi przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – pracownikowi przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Przy podróży lądowej czas liczy się od chwili przekroczenia granicy Polski, a przy podróży lotniczej od startu samolotu.

Dieta:

 • nie przysługuje jeśli pracownik otrzymał w czasie podróży zagranicznej pieniądze na wyżywienie w wysokości diety,
 • będzie w wysokości 25 proc. jeśli zapewnione jest całodzienne wyżywienie,
 • zostanie zmniejszona o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia.

Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów potwierdzonej rachunkiem (do limitu określonego w rozporządzeniu ministra pracy).

Pracodawca nie zwraca kosztów, jeśli zapewnił pracownikowi bezpłatny nocleg lub robi to zagraniczny kontrahent.

Pracownik po przyjechaniu na miejsce docelowe, ma prawo do ryczałtu w wysokości jednej diety na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca. Jeśli w grę wchodzi dojazd w jedną stronę, to ryczałt wyniesie połowę diety.

Jeśli pracownik będzie jeździł komunikacją publiczną to dostanie ryczałt w wysokości 10 proc. diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Koszty leczenia za granicą

Co w przypadku choroby pracownika podczas zagranicznej delegacji?

Pracownik musi zwrócić mu koszty leczenia za granicą, o ile są one udokumentowane, a ich poniesienie było niezbędne.

Natomiast pracownik nie może domagać się zwrotu kosztów np. za leki, których nabycie za granicą nie było konieczne. 

Jeśli trafi do szpitala, to za każdy dzień/dobę pobytu w takiej placówce przysługuje mu 25 proc. diety.