koszty gewerby w Niemczech

Podobnie jak inne formy działalności gospodarczej, gewerbe nie tyko przynosi zyski, ale też generuje różne wydatki. Własna firma w Niemczech wymaga porycia tych kosztów, aby nie narazić się na problemy podatkowe. Bardzo często własną gewerbe prowadzą opiekunki osób starszych. W ich przypadku do kosztów całkowitych za prowadzenie działalności gospodarczej zaliczyć można obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, opcjonalne ubezpieczenie emerytalne, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji gewerbe oraz opcjonalne koszty dojazdu do klienta i koszty reklamy.

Spis Treści

Koszty gewerby w Niemczech

W przypadku działalności takiej jak gewerba w Niemczech koszty mogą być dość zróżnicowane. Znalezione na własną rękę ubezpieczenie zdrowotne wynieść może nawet 200 euro miesięcznie. Jednak skorzystanie z usług biura ułatwiającego zameldowanie w Niemczech oraz załatwianie formalności pozwala na znalezienie tańszej oferty, wynoszącej ok. 50-70 euro za dwa, trzy miesiące pracy. Opcjonalne ubezpieczenie emerytalne to koszt około 85 euro miesięcznie. Koszty prowadzenia dokumentacji gewebre wynikają ze specyfiki firmy zewnętrznej zajmującej się założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej klientów. W takim wypadku może to kosztować około 50-120 euro miesięcznie. Jednorazowy koszt reklamy, np. w formie strony internetowej lub wizytówek wynosi około 100 euro. Opcjonalnie uwzględnić trzeba także koszty dojazdu do klienta. Nie każda firma prowadząc gewerbe jest w stanie zapewnić transport do Niemiec, który może wynieść nawet 100 euro.

Rozliczanie się z gewerby

Prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym w Niemczech zobowiązuje do złożenia z tego tytułu deklaracji podatkowych w niemieckim urzędzie skarbowym. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób o dochodzie nieprzekraczającym kwoty wolnej od podatku, jak i pracowników, którzy nie osiągnęli żadnych dochodów lub odnotowali straty. Gewerba zobowiązuje do rozliczenia działalności do dnia 31 maja roku następnego, jednak przy korzystaniu z usług doradcy podatkowego termin ten można wydłużyć do 31 grudnia. Gewerbe rozliczać można wstecz do czterech lat. W rozliczeniu można odliczyć wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak wymaga to zachowania rachunku potwierdzającego poniesienie wydatku, na przykład wyciągu bankowego dla płatności dokonywanych za pomocą przelewu. Należy pamiętać o uwzględnieniu w rozliczeniu kosztów na przykład wynikających bezpośrednio z prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.