rejestracja podatkowa polskiej firmy w Niemczech

Prawo podatkowe w Niemczech rozróżnia numer podatkowy (Steuernummer) oraz numer NIP dla celów podatku VIP (Umsatzsteuer – Identifikationsnummer), będący odpowiednikiem polskiego NIP. Posiadanie niemieckiego numeru NIP jest niezbędne do przeprowadzania kontaktów wewnątrzwspólnotowych.

Spis Treści

Ustawa dotycząca podatku VAT

Z zasady polskie przedsiębiorstwa świadczące i realizujące swoje usługi na terenie Niemiec podlegają jedynie przepisom polskiej ustawy dotyczącej podatku VAT. Według rozumienia ustawy, co do zasady miejscem dostawy lub świadczenia danej usługi może być Polska. Ustawa ta uwzględnia rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu tak zwanego revers charge. Polska firma nie podlega w takim przypadku obowiązkom niemieckiej ustawy VAT, dzięki czemu może swobodnie rozliczać się w polskim Urzędzie Skarbowym. Jeżeli jednak firma w Niemczech prowadzi tam jedynie działalność, a siedzibę posiada w Polsce, podlega przepisom postępowania podatkowego obowiązującego za granicą. W takim przypadku działalność gospodarcza powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w niemieckim Urzędzie Skarbowym.

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech

Podatkowa rejestracja polskiej firmy w Niemczech powinna się odbyć w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Jest ona obowiązkowa w określonych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim kupna i sprzedaży towaru na terenie Niemiec, świadczenia usług na rzecz osób prywatnych na terenie Niemiec lub sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu limitu dostaw do Niemiec, który wynosi 100, 000 euro. Oprócz tego warto wziąć pod uwagę również jeden aspekt. Niemieckie prawo VAT charakteryzuje się tym, że wyróżnia wiele przypadków w których miejscem dostawy lub usługi są bezpośrednio Niemcy. Wówczas również rejestracja podatkowa powinna być przeprowadzona w Niemczech.

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku lub zgłosić podatek VAT, konieczne jest posiadanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej. Jest on przyznawany po dostarczeniu oraz sprawdzeniu odpowiednich dokumentów. Polskie jednostki gospodarcze, które powinny zarejestrować się w Niemczech to przede wszystkim przedsiębiorcy jednoosobowi, a także spółki osobowe oraz kapitałowe. Wśród dokumentacji, które powinny one dostarczyć znajduje się przede wszystkim kwestionariusz rejestracji podatkowej, razem z kwestionariuszem dodatkowym. Oprócz tego należy załączyć zaświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania lub siedziby wyznaczonej do celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych oraz kopię zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego.