konto w Niemczech bez meldunku

Obecnie oferta niemieckich banków jest bardzo atrakcyjna i pod wieloma względami przebija możliwości udostępniane przez polskie odpowiedniki. Aktualnie można posiadać konto w Niemczech bez meldunku, jednak taka możliwość przysługuje jedynie obywatelom Niemiec. W przypadku obywateli Polski oraz osób pochodzących z innych krajów, niemiecki adres zameldowania jest warunkiem koniecznym do uruchomienia konta osobistego w Niemczech. W przeciwnym wypadku wniosek jest rozpatrywany negatywnie i odrzucany przez system.

Spis Treści

Konto w Niemczech bez meldunku

Ustawa zobowiązująca niemieckie banki do otwierania kont oszczędnościowo-rozliczeniowych dla wszystkich chętnych chwalona została w 2016 roku. Na nowych przepisach skorzystali przede wszystkim klienci, którzy nie posiadają stałego zameldowania. Wcześniej wnioski osób nie posiadających stałego adresu były odrzucane przez większość banków, jednak część kas oszczędnościowych akceptowała klientów tego typu. Ustawa została uchwalona przez parlament jednomyślnie. Zobowiązuje ona banki również o transparentnym informowaniu klientów o opłatach dotyczących prowadzenia rachunku, dzięki czemu mogą oni porównywać oferty między sobą.

Otwarcie konta bankowego w niemieckim banku

Uruchomienie rachunku osobistego w banku niemieckim odbywa się na drodze elektronicznej. Należy wypełnić wniosek online i odebrać za pomocą maila lub poczty tradycyjnej umowę otwarcia konta bankowego razem z dokumentem do identyfikacji. Ten ostatni trzeba zabrać razem z dowodem osobistym do oddziału deutsche post, aby dokonać identyfikacji. Pracownik poczty dokonuje tego procesu bezpłatnie. Na jego podstawie bank otrzymuje informacje o zgodności danych podanych we wniosku o uruchomienie konta. Niektóre banki dają możliwość zatwierdzenia identyfikacji za pomocą kamerki internetowej bezpośrednio po złożeniu wniosku. Dostępność tej opcji sprawdzić można podczas rejestracji na stronie banku,

Wymogi uruchomienia rachunku w Niemczech

Każda osoba prywatna lub firma w Niemczech może otworzyć rachunek bankowy. Obecnie nie jest możliwe konto w Niemczech bez meldunku w tym kraju. Dlatego konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego adres zamieszkania. Można w tym celu wykorzystać formularz otrzymywany podczas rejestracji w niemieckim urzędzie zamieszkiwanej dzielnicy, Dokument ten należy przedstawić na poczcie razem z dowodem osobistym. Jeżeli wyjazd do Niemiec jest dopiero planowany lub z jakiegoś powodu nie istnieje możliwość zameldowania się w Niemczech, alternatywą może być konto w polskim banku.