praca czasowa
unsplash.com

Zatrudnienie pracownika na czas określony to formuła coraz bardziej popularna w naszym kraju. Spójrzmy dlaczego pracodawcy i pracownicy wybierają takie zatrudnienie.

Praca czasowa zyskuje nad Wisłą popularność. To ciekawe zjawisko, bo jeszcze niedawno szczytem marzeń wielu osób była praca na etacie. Tymczasem umowa o pracę przestała być gwarancją bezpieczeństwa i stabilności.

Informacje na ten temat tej zmiany przynosi świeży raporty Hayes Polska, firmy doradztwa personalnego.

outsourcing usług
unsplash.com

Czasowe zatrudnienie pracownika – outsourcing usług i inne formy

Według ekspertów rozwój nowoczesnych technologii i zmieniająca się kultura pracy doprowadziły do rozszerzenia tradycyjnych form zatrudnienia – m.in. o pracę tymczasową, outsourcing usług, a także projekty interimowe na zasadach B2B (pozyskanie ekspertów na średni okres współpracy).

Podczas kiedy kilka lat temu zatrudnienie czasowe było kojarzone głównie z pracownikami fizycznymi, dziś rozumiane jest zupełnie inaczej i cenione zarówno przez pracodawców, jak i pracowników – czytamy w raporcie.

Dla pracodawców zatrudnienie zewnętrzne bądź czasowe to przede wszystkim możliwość utrzymania ciągłości biznesowej i realizacji zadań wymagających kompetencji, które jednak nie są firmie potrzebne na stałe.

Pracownicy z kolei wykazują zainteresowanie tego typu zleceniami, widząc w nich szansę na:

 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • możliwość udziału w interesujących projektach,
 • pracy w zmiennych strukturach bądź dynamicznym środowisku.

Zatrudnienie czasowe – źródła atrakcyjności

Atrakcyjność nowoczesnych form zatrudnienia jest o tyle większa, że rzadko pozwala na oferowanie gorszych warunków pracownikom czasowym, a czasami wręcz – w przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających cenne kompetencje – wymusza zaproponowanie atrakcyjniejszych stawek.

Dla menedżerów jest to z kolei okazja sprawdzenia się w pracy projektowej i skorzystania z możliwości wyboru projektów, które dotyczą konkretnego obszaru i stanowią bardzo kuszącą alternatywę dla tradycyjnej ścieżki kariery. Wielu z nich działa na zasadzie solopreneur.

Badania Hays Polska przeprowadzono w lutym 2020 roku, a uczestniczyło w nich 550 przedstawicieli firm korzystających z nowoczesnych form zatrudnienia i 1600 pracowników czasowych. Co jeszcze wynika z tego raportu?

Zatrudnienie pracownika na pewien czas – dane

Badania były prowadzone przed wybuchem epidemii COVID-19. Na początku roku 74 proc. pracodawców zaplanowało zatrudnić pracowników w ramach pracy tymczasowej, projektu interimowego, umowy B2B lub korzystając z outsourcingu.

Takie zatrudnienie pracowników było najchętniej widziane w firmach z Dolnego Śląska i Pomorza.

Zdecydowana większość firm – 44 proc. tych, które planują czasowe zatrudnienie – chciała przyjąć do 10 proc. takich osób.

Co przekonuje pracodawców do czasowego zatrudnienia?

 • elastyczność w zarządzaniu kosztami zatrudnienia – 62 proc.,
 • zwiększony popyt na produkty lub usługi firmy – 50 proc.,
 • pozyskanie kompetencji niezbędnych dla konkretnych projektów – 46 proc.,
 • trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy – 38 proc.,
 • szansa na zastępstwo za pracowników przebywających na długich zwolnieniach – 24 proc.,
 • inne (m.in. programy stażowe) – 8 proc.
praca tymczasowa
unsplash.com

Kogo szukają przedsiębiorcy

Warto spojrzeć kogo szukają firmy zainteresowane tymczasowym zatrudnieniem pracowników.

Oto 5 najczęściej wskazywanych specjalizacji:

 • administracja – 20 proc.,
 • IT – 18 proc.,
 • finanse i księgowość – 16 proc.,
 • obsługa klienta – 14 proc.,
 • produkcja – 12 proc.

Według ekspertów podkreśla, że nowoczesne formy zatrudnienia dają firmom gwarancję elastyczności, przy jednoczesnym dostępie do kompetencji, umożliwiających realizację bieżących zadań.

Jest to rozwiązanie często stosowane w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na produkty lub usługi firmy, a także okresu dynamicznego wzrostu biznesu. W takim przypadku zatrudnienie pracowników etatowych często nie znajduje uzasadanienia lub jest możliwością braną pod uwagę w przyszłości, np. gdy utrzyma się trend wzrostowy – ocenia Bartosz Dąbkowski z Hays Response.

Warto jeszcze spojrzeć na kluczowe kompetencje pracowników. Do nich należą:

 • elastyczność, umiejętność dopasowania się do zmiennych warunków – 74 proc.,
 • proaktywna postawa i podejście do pracy – 74 proc.,
 • skuteczna komunikacja z innymi – 72 proc.,
 • umiejętność pracy w zespole – 60 proc.,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów – 50 proc.,
 • etyka i wysokie standardy pracy – 44 proc.,
 • zdolność do pracy pod presją – 46 proc.,
 • umiejętność skutecznego zarządzania czasem – 36 proc.,
 • pewność siebie – 26 proc.,
 • asertywność – 22 proc.,
 • inne (m.in. odpowiedzialność za realizowane zadania) – 4 proc.

Źródło: Raport Hays Polska „Na określony czas. Co motywuje pracowników do podjęcia pracy czasowej”.