dodatkowy zasiłek opiekuńczy koronawirus
unsplash.com

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko już obowiązuje. Od 1 września mogą skorzystać z niego rodzice, którym m.in. zamknięto szkołę lub przedszkole.

To propozycja dla rodzin, które mają problem w związku z epidemią koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dodatkowy zasiłek dostaną rodzice dzieci w wieku do 8 lat. Przysługuje jeśli doszło do:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu,
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
zasiłek opiekuńczy
unsplash.com

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Zasiłek otrzymają również rodzice dzieci niepełnosprawnych. W sytuacji wyżej wymienionej, zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w wieku do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Na liście takich placówek są m.in. szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi należy się również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Kto nie dostanie zasiłku?

Dodatkowe świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Przykładem jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Pieniędzy w ramach tego zasiłku nie dostaną również rodzice, którzy mimo otwarcia placówki oświatowej, zdecyduje o pozostawieniu malucha w domu.

zasiłek opiekuńczy na dziecko
unsplash.com

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady występowania o zasiłek pozostały bez zmian.

Co zrobić żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Wystarczy złożyć u swojego płatnika składek – pracodawcy, zleceniodawcy – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dokumenty można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl).

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Takie oświadczenie jest konieczne, bo bez niego rodzice nie dostaną pieniędzy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Źródło: www.zus.pl