zasiłek chorobowy
pexels.com

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – otrzymasz go, jeśli będziesz opłacał dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Dzięki opłaconemu ubezpieczeniu chorobowemu zyskasz prawo do:

 • zasiłku chorobowego
 • zasiłku opiekuńczego
 • świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca zyskuje prawo do zasiłku chorobowego?

Musi upłynąć tzw. okres wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu wyczekiwania zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeń (na przykład jeśli przed założeniem firmy pracowałeś na etacie).

Jednak warunkiem jest:

 • przerwa pomiędzy ubezpieczeniami nie przekroczyła 30 dni,
 • przerwa pomiędzy ubezpieczeniami była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Praktyczny efekt polega na tym, że nie możesz od razu liczyć na „chorobowe” z ZUS.

zasiłek chorobowy przedsiębiorcy a składki ZUS
pexels.com

Przedsiębiorca, który zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego, ale wcześniej nie był ubezpieczony, a po kilku dniach zachorował – nie dostanie zasiłku.

Warto pamiętać, że w przypadku zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy nie obowiązuje okres wyczekiwania – zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko.

Naturalnie należy terminowo płacić składki na chorobowe. Pominiesz wpłatę? Zostaniesz wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłaciłeś w terminie należnej składki. Dodatkowo stracisz prawo do zasiłku chorobowego na okres 3 miesięcy.

(Zobacz, kto i na jakich warunkach może skorzystać z Małego ZUS Plus)

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy 2020

Jeśli masz zwolnienie lekarskie i chcesz otrzymać „chorobowe”, musisz przekazać do ZUS wypełniony formularz ZUS Z-3b (Zaświadczenie płatnika składek).

Dobrze pamiętać, że zwolnienie lekarskie wystawione elektronicznie automatycznie trafi do ZUS.

7 dni – tyle masz czasu na przekazanie formularza (od daty wystawienia zwolnienia).

Dokumenty wysyłasz online lub pocztą tradycyjną. 

ZUS musi przelać pieniądze w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów. Jeżeli ZUS spóźnia się z wypłatą zasiłku, możesz żądać zapłaty odsetek ustawowych.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – ile wynosi

Wysokość zasiłku chorobowego wyliczana jest na podstawie średniej zadeklarowanej podstawy wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonej o wskaźnik w wysokości 13,71 proc.

Tak obliczony zasiłek wyniesie:

 • 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy,
 • 70 proc. za okres pobytu w szpitalu,
 • 100 proc. gdy:
  • choroba przypada w czasie ciąży
  • niezdolność powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • konieczne jest poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Do tego wliczają się również dni wolne od pracy.

Pamiętaj, że od kwoty zasiłku potrącona będzie zaliczka na podatek dochodowy (18 proc.)

(Firma jednoosobowa i ZUS – zobacz, jakie składki płacą przedsiębiorcy)

zasiłek chorobowy przedsiębiorcy 2020
pexels.com

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy, a składki ZUS

Przedsiębiorca, który zachorował i ma zasiłek chorobowy, ma prawo do pomniejszenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne ZUS. Prawo dotyczy okresu, w którym z powodu choroby nie prowadził działalności.

Podstawa obniżana jest proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek. Podstawę należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, w którym nastąpiła choroba, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, w których pracował).

Prawa do pomniejszenia podstawy składek za czas choroby nie mają osoby, które zadeklarowały podstawę wyższą niż minimalna (standardowa) wysokość składek.

Pamiętaj, że prawo do obniżenia podstawy wysokości składek masz tylko wtedy, jeśli masz stwierdzone prawo do zasiłku chorobowego (i otrzymasz z ZUS ten zasiłek).

Źródło: biznes.gov.pl