zasiłek macierzyński
pexels.com

Zasiłek macierzyński przysługuje również przedsiębiorcy. Zasiłek wypłaca ZUS. Zobacz, jak to wygląda.

Za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przedsiębiorcom przysługuje zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński wypłaca przedsiębiorcom ZUS. Jednak nie każdy prowadzący biznes ma prawo do takiej pomocy.

zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a składka ZUS
pexels.com

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy

Żeby mieć prawo do zasiłku, musisz być objęty ubezpieczeniem chorobowym i dobrowolnie opłacać składki na to ubezpieczenie.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje, gdy w okresie ubezpieczenia chorobowego:

 • urodzisz dziecko,
 • przyjmiesz na wychowanie dziecko (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny) i wystąpisz do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie,
 • przyjmiesz dziecko – w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia – na wychowanie  w ramach rodziny zastępczej  (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Warto pamiętać, że w przypadku tego zasiłku nie ma okresu wyczekiwania. Co to znaczy?

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko , a do ubezpieczenia chorobowego przystąpiła przed dniem porodu.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy, a składki ZUS

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, możesz nadal prowadzić działalność i uzyskiwać przychody.

Przedsiębiorca podlega wtedy tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe).

Te składki opłaci ZUS – obejmie cię ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pobierania zasiłku.

Natomiast na własny wniosek możesz przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ramach działalności gospodarczej. Idzie za tym konieczność opłaty dodatkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy, a składka zdrowotna

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego opłacasz tylko składkę zdrowotną. Musisz ją wykazać w comiesięcznej deklaracji ZUS DRA.

Nie ma obowiązku składania deklaracji, gdy nic się nie zmieni w stosunku do miesiąca poprzedniego, a do podstawy wymiaru składki zdrowotnej zadeklarujesz jej minimalną (standardową) wysokość.

Trzeba też pamiętać, że jeśli zasiłek nie przekracza miesięcznie 1000 zł, to nie musisz opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop macierzyński – ile trwa

Długość urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcy jest taka sama jak w przypadku pracownika i wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 • 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
 • 33 tygodnie (231 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
 • 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,
 • 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

6 tygodni urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne po narodzinach dziecka.

Po 14 tygodniach w domu, możesz wrócić do pracy, a pozostałe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przekazać ojcu dziecka (czyli urlop tacierzyński).

Ojciec dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński, o ile opłacał dobrowolne składki chorobowe.

Po okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje urlop rodzicielski, trwający maksymalnie 32 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci.

Łącznie urlop macierzyński i rodzicielski trwa 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.

zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a składka zdrowotna
pexels.com

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy – wysokość

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości opłacanych składek (od zadeklarowanej podstawy, od której oblicza się składki) w okresie ostatnich 12 miesięcy przez rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

Przed porodem lub przyjęciem dziecka, a momentem rozpoczęcia płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe nie upłynęło 12 miesięcy?

W takiej sytuacji zasiłek zostanie obliczony na podstawie pełnych, opłaconych, miesięcy kalendarzowych.

Przedsiębiorcy, których miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych miałaby być niższa od świadczenia rodzicielskiego, czyli od 1000 zł, otrzymają podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1 000 zł.

Pamiętaj! Jednorazowa wpłata wyższej składki nie spowoduje wzrostu wypłacanego zasiłku. Aby otrzymać wysoki zasiłek liczony od pełnej zadeklarowanej podstawy, należy odprowadzać składkę chorobową w wyższej wysokości przez pełne 12 miesięcy.

Od czego zależy wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego? Od momentu złożenia deklaracji dotyczącej chęci skorzystania z urlopu macierzyńskiego:

 • jeśli w ciągu 21 dni od porodu złożysz do ZUS deklarację chęci skorzystania od razu z obu urlopów:  macierzyńskiego i rodzicielskiego – zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy,
 • Jeśli w ciągu 21 dni od porodu nie złożysz do ZUS deklaracji chęci skorzystania z obu urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego to:
  • przez okres urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w wysokości 100 proc.
  • w trakcie urlopu rodzicielskiego zasiłek przysługuje w wysokości 60 proc. podstawy.

W przypadku korzystania z Małego ZUS Plus lub obniżonych składek ZUSpodstawa naliczania zasiłku macierzyńskiego czy rodzicielskiego jest niższa i podobnie zasiłek.

Źródło: biznes.gov.pl