Wykaz podatników VAT
pixabay.com

Wykaz podatników VAT to wyszukiwarka i bardzo przydatne narzędzie dla przedsiębiorców. Jest ważne jeśli robisz większe przelewy na konto kontrahentów.

Do czego służy wykaz podatników VAT? Z jednej strony, jak sugeruje sama nazwa, to baza firm, które płacą podatek od towarów i usług. Możesz w niej sprawdzić status swojego kontrahenta.

Wykaz jest też zabezpieczeniem dla prowadzących biznes. Przepisy mówią, że przy transakcjach powyżej 15 tys. zł przelew robisz na rachunek kontrahenta. Znajdziesz go w wykazie podatników VAT. Dzięki temu unikniesz problemów, m.in. odpowiadania za zaległości podatkowe kontrahenta.

Wykaz podatników VAT czynnych
pixabay.com

Wykaz podatników VAT wyszukiwarka

Kto trafia do bazy prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)?

Wykaz obejmuje podatników, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Wykaz podatników VAT – jak korzystać z wyszukiwarki

Wykaz jest narzędzie prostym w obsłudze. Znajdziesz je na stronie www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

W okno wyszukiwania wpisz numer NIP, numer REGON, nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko lub numer rachunku. Wystarczy jedna z tych informacji.

Wykaz podatników VAT czynnych, zwolnionych, wykreślonych i przywróconych

Baza zawiera komplet najbardziej istotnych informacji o podatnikach VAT. Znajdziesz w niej przede wszystkim:

 • firmę (czyli nazwę) lub imię i nazwisko podatnika,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku (o ile go przyznano),
 • status podmiotu zarejestrowanego (podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, ponownie zarejestrowany),
 • status podmiotu wykreślonego,
 • numer REGON,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • adres siedziby,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w przypadku osób fizycznych,
 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu/wspólnika/prokurentów, ich NIP lub numery PESEL (w przypadku podmiotów, które zostały wykreślone/nie został zarejestrowane),
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą.
Wykaz podatników
pixabay.com

Wykaz podatników VAT – nie zrobiłem przelewu na wskazane konto

Jak już wiesz, przy rozliczeniach powyżej 15 tys. zł powinieneś przelać pieniądze na konto kontrahenta podane w wykazie podatników VAT.

Jeśli tego nie zrobisz, to nie zaliczysz wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub będziesz musiał zmniejszyć koszty/przychody. Jednak to nie wszystko.

Grozi ci solidarna odpowiedzialność z czynnym podatnikiem VAT za jego zaległości podatkowe. Chodzi o tę część VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Na szczęście możesz się wybronić. Wystarczy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu dać znać w urzędzie skarbowym o numerze na który zleciłeś przelew. Wtedy będziesz mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Zniknie również groźba potencjalnej odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą.