zaległość podatkowa
pixabay.com

Umorzenie zaległości podatkowej może być ostatnią deską ratunku dla firm w kłopotach. Przedstawiamy podstawowe zasady ubiegania się o taką pomoc.

Raz pod wozem, raz na wozie. Ta zasada obowiązuje również w biznesie. Dlatego jeśli twoja firma ma problemy, możesz starać się o umorzenie zaległości podatkowej.

O przyznaniu takiej ulgi decyduje urząd skarbowy. To decyzja uznaniowa. Dlatego warto dobrze przygotować się do złożenia wniosku.

Umorzenie zaległości podatkowej

Zwolnienie dotyczy zwolnienia z obowiązku zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Urzędnicy umorzą twoje zaległości jeśli przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Na czym polega ważny interes podatnika? Mówimy o nim, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych.

Ważny interes publiczny występuje natomiast jeśli spłata zaległości podatkowych doprowadzi do tego, że podatnik będzie musiał skorzystać z finansowej pomocy państwa.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym m.in. w zakresie VAT, PIT i CIT.

Umorzenie zaległości podatkowej podstawa prawna
pixabay.com

Umorzenie zaległości podatkowej – podstawa prawna

Podstawą prawną do zastosowania takiej ulgi jest:

  • ordynacja podatkowa,
  • prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • rozporządzenie ministra finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Umorzenie zaległości podatkowej – wniosek

Wniosek mogą złożyć do urzędu skarbowego podatnik, spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Przede wszystkim twoje dane (numer NIP, pełna nazwa firmy/imię nazwisko i PESEL jeśli masz wpis do CEIDG), adres firmy/zamieszkania, o co konkretnie wnioskujesz, jakie zaległości, w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz umorzyć.

Umorzenie zaległości podatkowej uzasadnienie
pixabay.com

Umorzenie zaległości podatkowej – uzasadnienie

We wniosku musisz opisać swoją sytuację – podać ważne przyczyny, które uzasadniają prośbę o umorzenie zaległości. Trzeba też wskazać jakiej ulgi dotyczy wniosek (pomoc publiczna, pomoc de minimis, czy ulga, która nie jest pomocą publiczną).

Wniosek należy złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Nie ma sensu czekać też zbyt długo. W przypadku odmowy umorzenia zaległości trzeba będzie zapłacić też odsetki.

Do wniosku trzeba dodać wszystkie dokumenty, które przemawiają na twoją korzyść. Wśród nich będzie oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej oraz informacje o bieżącej sytuacji finansowej firmy.

Wniosek musi być podpisany – odręcznie lub przy użyciu podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego (w zależności czy składasz go na papierze czy online).

Warto dobrze przemyśleć o jaką ulgę występujesz. Urząd może zastosować tylko taką o którą prosisz. Dlatego jeśli chcesz umorzenia, to nie dostaniesz odroczenia terminu płatności lub rozłożenie należności podatkowej na raty.

Za złożenie wniosku o umorzenie nic nie zapłacisz. Urząd skarbowy wyda decyzję po miesiącu lub dwóch miesiącach w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji (jednak termin może być wydłużony jeśli np. będą potrzebne dodatkowe czynności)

Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu

Taka sytuacja też się zdarza. Skarbówka umorzy zaległości jeśli wydatki egzekucyjne będą większe niż uzyskana przez urząd kwota lub kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia z egzekucji należności.

Na umorzenie można również liczyć jeśli uzyskana kwota zaległości nie odpowiada kwocie w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości.

Umorzenie możliwe jest podatnik umarł i nie zostawił żadnego majątku lub ruchomość, która nie podlega egzekucji/przedmioty codziennego użytku domowego (np. telewizor, pralka, lodówka) o łącznej wartości poniżej 5 tys. zł (przy czym nie ma innych spadkobierców niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, a zapłata zaległości nie ciąży na osobach trzecich).