Zamówienia publiczne

Podmioty publiczne takie jak: jednostki samorządu terytorialnego również mogą być nabywcami usług i towarów. Takie podmioty zawierają z przedsiębiorcami umowy dotyczące wykonania zamówienia publicznego. Na czym to polega?

Spis Treści

Ustawa o zamówieniach publicznych 

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określone są w ustawie o prawach zamówień publicznych. Zgodnie z dokumentem, zamówienie publiczne jest umową odpłatną zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Ustawa dokładnie wskazuje, do których podmiotów stosuje się jej przepisy. Zalicza się do nich:  

  • Jednostka sektora finansów 

  • Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

  • Podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  

Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie zamówienia publiczne podlegają wspomnianej ustawie. Zalicza się do nich np.: 

  • Zamówienia NBP 

  • Niektóre zamówienia BGK 

  • Umowy z zakresu prawa pracy 

  • Zamówienia zawierające informacje niejawne  

Szkolenia z zamówień publicznych 

Zagadnienie zamówień publicznych jest wymagającą kwestią, dlatego firmy zajmujące się tą tematyką korzystają ze specjalnych kursów takich jak: szkolenie z zamówień publicznych – Semper. Podczas zajęć pracownicy zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania zadań z zakresu zamówień publicznych. Przykładowo, w Internecie dostępne są moduły dla początkujących, szkolenia dotyczące finansów publicznych w praktyce, kurs o eksploatacji i utrzymaniu obiektów budowlanych czy szkolenie o audycie zamówień publicznych. Obecnie z racji sytuacji epidemiologicznej, wiele szkoleń odbywa się online, więc można z nich korzystać łatwo i bezpiecznie.  

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń o zamówieniach publicznych? 

Rozwój pracownika jest dziś kluczowym czynnikiem pozwalającym osiągnąć firmie sukces. Przecież to właśnie oni są ciałem przedsiębiorstwa. Korzystanie ze szkoleń jest inwestycją w rozwój firmy. Chodzi nie tylko o zagadnienie zamówień publicznych, ale również kompetencji miękkich i innych dedykowanych firmie tematów. Kursy pobudzają motywacje pracownika i wzmagają jego chęć do pracy. Dzięki zdobywaniu nowej wiedzy rośnie jego samoocena. Często po szkoleniach, pracownicy czują chęć udowodnienia, że zasłużyli na możliwość rozwoju i pracują bardzo efektywnie. Z kursów warto korzystać szczególnie przy skomplikowanych tematach jak wspomniane zamówienia publiczne. Wykłady są zazwyczaj bardzo treściwe, a cały kurs zawiera kompleksową wiedzę dotyczącą zagadnienia. Taki sposób przyswojenia wiedzy daje o wiele lepsze rezultaty niż samodzielne czytanie przepisów.