Wyższa jakość i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych

Przemysł opiera się na produkcji materialnej, która polega na wydobywaniu zasobów przyrody i dostosowaniu ich do potrzeb ludzi. Proces jego rozwoju dzieli się na kilka poszczególnych etapów. Pierwszym z nich jest mechanizacja, która zapoczątkowała powszechne użycie silnika parowego w zakładach produkcyjnych. Następną fazą była elektryfikacja. Pozwoliła ona na zwiększenie wydajności poszczególnych procesów produkcyjnych i ich rozwój. Następne usprawnienia nastąpiły z przyjściem cyfryzacji. Specjalne oprogramowanie pozwoliło na ustandaryzowanie, usprawnienie i uproszczenie sterowania wieloma procesami produkcji. Dodatkowo pozwoliła ona na dopracowanie pewnych procesów i zwiększenie ich jakości. Obecnie rozwój przemysłu znajduje się na etapie budowania wielopoziomowej komunikacji. Polega ona na tworzeniu powiązań między maszynami, Internetem i ludźmi.

Jednym z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu jest pneumatyka. Rozwiązania pneumatyczne są innowacyjne i przyczyniają się do usprawnienia wielu procesów produkcyjnych. Wyspy zaworowe to jeden z elementów Pneumatyki 4.0. Jest to nowatorskie połączenie pneumatyki i mechatroniki w dedykowanych modułach. Wyróżnia się moduły komunikacji, sterowania programowalnego, części elektrycznej, elektropneumatycznej i zaworowej.

Na rynku dostępnych jest kilka wariantów wysp zaworowych. Wszystkie modele łączy ich przeznaczenie. Mają one służyć zwiększeniu wydajności pracy w zakładzie przemysłowym. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest kontrola pracy poszczególnych maszyn, wyszczególnionej części linii produkcyjnej lub całego miejsca pracy. Jednym z rodzajów wysp zaworowych jest wyspa 15V, która w pełni łączy się z maszynami PLC i CNC. Dodatkowo cechuje się ona  stosunkowo krótkim czasem reakcji. Może ona służyć do sterowania zaworami lub innymi wyspami. Więcej ciekawych informacji o wyspach zaworowych znaleźć można na https://www.pneumat.com.pl/wyspy_zaworowe

Kolejnym elementem pneumatyki, który zwiększa wydajność produkcji jest innowacyjna wersja siłownika PSC. Jego funkcjonalność opiera się na możliwości natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń z tłoczyska. Uszczelnienia nie ulegają dzięki temu uszkodzeniu. Za tę funkcję odpowiada umieszczony w przedniej części urządzenia metalowy zgarniacz. Siłownik PSC najczęściej stosuje się w ciężkich warunkach pracy, m.in. w zapylonym środowisku. Ten siłownik pneumatyczny jak i wiele innych znajdziesz w ofercie polskiego producenta, firmy Pneumat. Jak wygląda taka produkcja siłownika? Zachęcamy do lektury na https://www.pneumat.com.pl/produkcja-silownikow

siłownik ze złączami, wężami, zaworami

W produkcji, poza wysoką jakością, duże znaczenie ma poziom bezpieczeństwa pracy. Elementami pneumatyki, który przyczynia się do jego zwiększenia, są wtyki oraz szybkozłącza suchoodcinające. Odpowiadają one za rozłączanie urządzeń pneumatycznych bez utraty transportowanego ciekłego medium i jego wycieku do środowiska. Posiadają one dodatkowo specjalne zabezpieczenia, dzięki którym możliwe jest mieszanie mediów. Kierują one także przepływem medium, ograniczając przesył w niewłaściwym kierunku. Ich budowa chroni transportowaną substancję przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się do niej powietrza. Wtyki i szybkozłączki mogą być wykorzystywane przy transporcie wody, glikoli, olejów mineralnych i syntetycznych (także w próżni i pod niskim ciśnieniem). Stosuje się je również do instalacji grzewczych, chemicznych i chłodzących formy. Kolejnymi elementami usprawniającymi produkcje są multizłącza. Umożliwiają one transport kilku substancji jednocześnie. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba zmiany połączenia przy każdym rodzaju przesyłanego czynnika. Można stosować je dla gazów, cieczy, sygnałów elektrycznych i elektronicznych.

multizłącza do maszyn

W zakładach produkcyjnych często wykorzystywane są także przyssawki konfigurowalne. Dopasowuje się je w zależności od konkretnego zastosowania. Występują w różnych kształtach i wysokości. Istnieje zatem możliwość dobrania odpowiedniej przyssawki do przenoszonego przedmiotu. Zastosowanie przyssawek próżniowych usprawnia pracę, ogranicza ryzyko upuszczenia elementu i przyspiesza oraz ułatwia zmianę przenoszonych elementów.

Pneumatyka oferuje także dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników linii produkcyjnej. Jednym z nich jest system LOTO – Lockout/Tagout. Operatorzy linii produkcyjnej są w jego ramach chronieni przed negatywnym wpływem czynnika mechanicznego czy chemicznego. Przekłada się to na zmniejszenie ilości przestojów w produkcji, co zwiększa jej wydajność. Taki system wprowadza także ograniczenia dostępu do wyznaczonych stref, w obrębie których istnieje zagrożenie uszczerbku na zdrowiu pracowników. Procedura odbywa się poprzez oznakowanie stref we właściwy sposób lub zastosowanie zabezpieczeń takich jak kłódki itp.

Najnowsze rozwiązania w przemyśle uwzględniają także aspekt ekologiczny. Działania pro środowiskowe zyskują na znaczeniu, a firmy stosujące politykę zrównoważonego rozwoju poprawiają swój wizerunek na rynku. W tym zakresie popularnym działaniem jest minimalizowanie zużycia energii, pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony, czerpanie ze źródeł odnawialnych i ograniczenie produkcji odpadów. Skutecznym w tym zakresie jest przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej w zakładzie. Pozwalają one na wykrycie miejsc strat energii i poprawę instalacji. W ramach Pneumatyki 4.0 mówi się o audytach mających wyeliminować ubytki sprężonego powietrza. Jest to niezwykle istotne, gdyż produkcja tego czynnika odbywa się z użyciem energii elektrycznej co jest wysoce kosztowne. Jak wygląda taki audyt efektywności energetycznej, dowiesz się ze strony https://www.pneumat.com.pl/audyty-efektywnosci-energetycznej

audyt efektywności energetycznej

efektywność energetyczna

Przemysł 4.0 wzbogaca zakłady produkcyjne o rozwiązania zwiększające jakość i wydajność procesów produkcyjnych, poprawiające bezpieczeństwo pracy i ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Pneumatyka, jako gałąź przemysłu dąży do innowacji i ciągłego rozwoju gamy oferowanych produktów i usług. Usprawnienia w obrębie poszczególnych przedsiębiorstw przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Więcej na www.pneumat.com.pl

automatyka przemysłowa sklep