uokik allegro
unsplash.com

Skarga do UOKiK na Allegro. Instytucja chroniącą konsumentów sprawdza czy największy serwis aukcyjny w Polsce czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców profesjonalnych i incydentalnych.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają skargi dotyczące zasad współpracy między Allegro a sprzedawcami. W związku z tymi sygnałami Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Allegro.

Tomasz Chróstny, szef UOKiK tłumaczy, że rynek e-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Na to przyspieszenie miała również wpływ sytuacja związana z epidemią Covid-19, w wyniku której konsumenci chętniej kupują online.

Ze względu na intensywny rozwój handlu internetowego przyglądamy się praktykom stosowanym na tym rynku. W ramach postępowania wyjaśniającego chcemy ustalić, czy Allegro czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców profesjonalnych i incydentalnych. – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Na co zwrócił uwagę UOKiK?

allegro
unsplash.com

Skarga do UOKiK – Allegro pod lupą

– Szczególności przyjrzymy się warunkom pobierania i zwrotu opłat, a także zasadom ustalania ich wysokości. Sprawdzamy również regulamin od strony konsumenckiej – chcemy ustalić, czy stosowane są klauzule niedozwolone – mówi Tomasz Chróstny.

W ramach postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK między innymi przyjrzy się zmianom w regulaminie Allegro dotyczącymi pobierania prowizji od sprzedaży.

Skarga do UOKiK – zmiana regulaminu Allegro

Zgodnie z nowymi zasadami prowizją objęta jest cała transakcja: cena oraz koszty przesyłki opłacone przez kupującego.

Zmiany te spowodowały wzrost pobieranych przez Allegro prowizji oraz spotkały się z negatywnymi reakcjami sprzedających i licznymi skargami kierowanymi do UOKiK.

Wielu przedsiębiorców skarży się do UOKiK na zmieniony mechanizm opłat pobieranych przez Allegro.

Pojawiły się nawet sugestie, iż mechanizm ten może służyć podwyższeniu wyceny spółki przed jej wejściem na giełdę. Zweryfikujemy, czy mechanizm opłat stosowany przez Allegro, który jest największym przedsiębiorcą segmentu e-commerce w Polsce, nie narusza prawa konkurencji – dodaje Tomasz Chróstny.

zmiana regulaminu Allegro
unsplash.com

Skarga do UOKiK – Allegro i zwrot prowizji

Pod lupę UOKiK trafią również przyjęte przez Allegro zasady zwrotów pobranych prowizji (naliczanie tzw. rabatów transakcyjnych) w sytuacji, w której kupujący odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem platformy internetowej.

Urząd przeanalizuje również zasady funkcjonowania usługi Allegro Smart.

Postępowania wyjaśniające są wszczynane, gdy szef UOKiK podejrzewa, że w danym przypadku mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Oznacza to, że na tym etapie działań nie ma sformułowanych zarzutów w odniesieniu do przedsiębiorców ani osób zarządzających.

Mogą zakończyć się wszczęciem postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Oceniając regulamin Allegro pod kątem stosowania klauzul niedozwolonych, wątpliwości prezesa UOKiK budzi postanowienie regulujące zasady wprowadzania zmian do regulaminu świadczenia usług, m.in. przewidujące „akceptację” zmian w regulaminie bez aktywności ze strony użytkownika portalu (np. poprzez automatyczne odnowienie oferty w serwisie).

UOKiK analizuje, czy wyżej opisane klauzule mogą być niedozwolone.

Zawiadom UOKiK

Jeśli jako przedsiębiorca masz wątpliwości do do praktyk stosowanych przez inne podmioty, możesz to zgłosić do urzędu. UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów.

Wystarczy wejść na konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i wypełnić prosty formularz. Zastosowany system gwarantuje całkowitą anonimowość.

Źródło: www.uokik.gov.pl