Rodzaje faktoringu

Usługa faktoringu jest bardzo popularna wśród polskich przedsiębiorców, ponieważ pozwala na przetrwanie trudniejszych czasów oraz zatorów płatniczych. Z tego tekstu dowiesz się, jakie rodzaje finansowania faktur są dostępne dla firm i czym się od siebie różnią.

Spis Treści

Do wyboru do koloru

Każda firma ma swoje indywidualne wymagania dotyczące finansowania faktur. Właśnie dlatego warto znać najpopularniejsze rozwiązania jeszcze przed podpisaniem umowy. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie opis rodzajów faktoringu, które są dostępne dla polskich przedsiębiorców

 • Faktoring pełny – ten rodzaj zapewnia przedsiębiorcom pomoc w finansowaniu bieżącej działalności, ale również chroni przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że w momencie, gdy przekażesz firmie faktoringowej dokumenty i otrzymasz za nie zapłatę, odpowiedzialność za wyegzekwowanie należności od Twojego kontrahenta będzie leżeć po stronie faktora. Ten rodzaj faktoringu jest szczególnie polecany firmom, które dynamicznie się rozwijają i działają w zmiennych warunkach rynkowych.
 • Faktoring niepełny – w tym przypadku również otrzymujesz pieniądze za „sprzedane faktury”, ale ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta leży już po Twojej stronie. Jeśli dokument nie zostanie spłacony w wymagalnym terminie, to Ty będziesz musiał zwrócić firmie faktoringowej pieniądze wynikające z Waszej umowy. Ten rodzaj jest często wybierany przez osoby, które znają dobrze swoje rynki zbytu i od lat współpracują z tymi samymi kontrahentami.
 • Faktoring mieszany – tego typu usługa łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. W tym rodzaju finansowania faktur ryzyko niewypłacalności spoczywa na faktorze, ale tylko do określonej kwoty. Gdy ta zostanie przekroczona, ryzyko przechodzi na przedsiębiorcę. Wybierz faktoring mieszany, jeśli nie chcesz brać na siebie całej odpowiedzialności i zależy Ci na uczciwym jej rozłożeniu na każdą ze stron umowy.

Jakie są formy faktoringu?

Faktoring oprócz głównych rodzajów różni się od siebie również formą, w jakiej jest realizowany.

 • Faktoring jawny – w takim układzie dłużnik (kontrahent – dowiedz się o nim więcej na stronie: https://finansowaniefaktur.pl/blog/kim-jest-kontrahent.html) zostaje powiadomiony o zawarciu przez Ciebie umowy z firmą faktoringową. Tego typu rozwiązanie nie zawsze jest dobrym wyjściem, ponieważ wielu przedsiębiorców nie reaguje dobrze na wiadomość o tym, że będą windykowani przez zewnętrzną firmę. Mimo to faktoring jawny jest najpopularniejszym rodzaje wybieranym przez polskie firmy.
 • Faktoring tajny – dłużnik nie dowiaduje się o zawarciu umowy faktoringowej i spłaca swoje wierzytelności dalej na rachunek bankowy konkretnego przedsiębiorcy. Faktoring tajny jest stosowany najczęściej względem kontrahentów w dobrej sytuacji finansowej, którzy nie reprezentują niemal żadnego ryzyka niewypłacalności.

Kategorie faktoringu

Poniżej znajdziesz opis kategorii faktoringu związanych z zasięgiem świadczonych przez przedsiębiorcę usług.

 • Faktoring krajowy – jest skierowany do przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce i prowadzący całą swoją działalność na terenie naszego kraju. Faktoring krajowy może być oferowany w formie pełnego, niepełnego i mieszanego.
 • Faktoring eksportowy – rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Ten rodzaj finansowania faktur jest bardzo dobrym zabezpieczeniem ze względu na fakt, że w międzynarodowych kontraktach bardzo często pojawiają się opóźnienia w płatnościach. Dzięki faktoringowi eksportowemu udaje się wiec zapobiec zatorom finansowym i wynikającym z nich problemom.
 • Faktoring importowy – wybierają go firmy, których działalność polega na sprowadzaniu do Polski towarów z rynków zagranicznych. W takiej sytuacji firma musi nawiązać współpracę z faktorem, działającym w danym kraju. Taka usługa podnosi znacznie pozycję negocjacyjną wobec zagranicznych kontrahentów.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Finansowanie faktur jest usługą bardzo dostępną, co oznacza, że niemal każda firma może z niej skorzystać. Podstawowe warunki to:

 • działalność od co najmniej 12 miesięcy,
 • funkcjonowanie na zasadach działalności jednoosobowej, małego lub średniego przedsiębiorstwa, spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • rozliczanie się na podstawie faktur z wydłużonym terminem płatności,
 • faktura o wartości minimalnej 250 zł brutto.

Popraw sytuację finansową Twojej firmy

Jak widzisz, faktoring to usługa, która jest skutecznym zabezpieczeniem przed wahaniami rynku oraz nieuczciwymi kontrahentami. Pieniądze trafiają na Twoje konto, a Ty zajmujesz się rozwojem biznesu. Jeśli wybierzesz faktoring pełny, to faktor będzie zajmować się odzyskaniem należności od Twojego kontrahenta. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Na podstawie powyższego tekstu z pewnością wybierzesz faktoring, który najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie i zagwarantuje dostęp do gotówki na preferowanych przez Ciebie warunkach. Poznaj więcej szczegółów o finansowaniu faktur na stronie: https://finansowaniefaktur.pl/blog-1.html.