opłata recyklingowa
pixabay.com

Rejestr BDO obowiązuje sklepy i hurtownie, które udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objętego opłatą recyklingową.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

To również część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

rejestr bdo kogo dotyczy
pixabay.com

Rejestr BDO – kogo dotyczy

Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową?

W takiej sytuacji masz obowiązek złożyć wniosek do rejestru BDO. Co roku będziesz też musiał złożyć sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). 

(Zobacz w czym ci pomoże Wiążąca Informacja Stawkowa)

Opłata recyklingowa

Od września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wyjątkiem są tylko bardzo lekkie torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów. Tzw. zrywki są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem.

Rejestr BDO – kiedy wniosek

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność handlową i oferują swoim klientom torby z tworzywa sztucznego, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności.

Wpisu do Rejestru BDO, na wniosek przedsiębiorcy, dokonują marszałkowie województw.

Dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

​Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.

Jeśli jednak wniosek złożyłeś pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania cię przez marszałka do Rejestru BDO, możesz normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary.

(Sprawdź, jak zwiększyć produktywność używając harmonogram dnia)

rejestr bdo kto musi
pixabay.com

Rejestr BDO – logowanie

Wpisanie do Rejestru BDO jest bezpłatne. Po dokonaniu wpisu, urzędnicy przyślą ci indywidualny numer rejestrowy oraz login i hasło do systemu BDO. Tam też będziesz składał roczne sprawozdania o wydanych torbach z tworzywa sztucznego.

Od decyzji Urzędu Marszałkowskiego możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Robisz to pisemnie, za pośrednictwem marszałka województwa – masz 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Trzeba pamiętać o aktualizacji wpisu, np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Jest na to 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana.

(Przekonaj się, jak ułatwi ci życie aplikacja mObywatel)

Źródło: biznes.gov.pl