Powszechny spis rolny
pixabay.com

Powszechny spis rolny 2020 dotyczy każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zamiast czekać na wizytę rachmistrza, możesz samemu „spisać” się online.

Powszechny spis rolny 2020 jest obowiązkowy. Zaczyna się 1 września. Do gospodarstw rolnych w całej Polsce zapukają lub zadzwonią rachmistrzowie.

Jednak, jak przypomina Główny Urząd Statystyczny, osoby, które podlegają spisowi mają też inne wyjście. Zamiast czekać na wizytę, mogą przyspieszyć procedurę korzystając z internetu. W ten sposób ułatwią życie sobie i rachmistrzom.

Jak to zrobić?

powszechny spis rolny rachmistrz
pixabay.com

Powszechny spis rolny 2020 – zrób to sam!

Generalnie rzecz biorąc powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony na trzy sposoby.

Od początku września ruszy platforma internetowa, na której każdy będzie mógł samodzielnie podać dane interesujące GUS.

Wywiad telefoniczny rozpocznie się natomiast 15 września. Natomiast od października w teren ruszą rachmistrzowie.

Wiele zależy od sytuacji związanej z COVID-19. Jeśli bezpośrednia wizyta okaże się zbyt ryzykowna, to rachmistrzowie terenowi będą dzwonili do poszczególnych gospodarstw.

Spis potrwa do końca listopada tego roku.

Powszechny spis rolny – kogo dotyczy?

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne – osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ważne! Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca 2020 roku prowadziły działalność rolniczą.

Działalność rolnicza obejmuje:

 • uprawę roślin (wszystkie uprawy rolne, także uprawa grzybów jadalnych; warzywnictwo i ogrodnictwo; szkółkarstwo; hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych),
 • chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
 • utrzymywanie gruntów rolnych – już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej.

Kiedy mowa o gospodarstwach rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne – gospodarstwa indywidualne – to w grę wchodzą gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych oraz gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali:

 • 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
 • 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha dla tytoniu,
 • 5 sztuk dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk dla świń ogółem,
 • 5 sztuk dla loch,
 • 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
 • 100 sztuk dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
 • 20 pni dla pszczół.
Powszechny spis rolny 2020 pytania
pixabay.com

Powszechny spis rolny 2020 – pytania

11 działów – tyle ma formularz spisowy. Brzmi groźnie, jednak nie wszyscy będą musieli odpowiedzieć na każde pytanie z każdego działu.

GUS zapyta o dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Formularz zawiera działy dotyczące:

 • gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • zwierząt gospodarskich,
 • nawożenia,
 • ochrony roślin,
 • budynków gospodarskich,
 • ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • działalności gospodarczej,
 • struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego,
 • aktywności ekonomicznej,
 • chowu i hodowli ryb.

Wszelkie informacje na temat spisu można znaleźć na oficjalnej stronie spisrolny.gov.pl/

Można też dzwonić z pytaniami na infolinię: 22 279 99 99