bankrut

Słowo bankrut ma złe skojarzenia w języku polskim, dlatego też osoby zmagające się z problemami finansowymi unikają jego używania. Polski system prawny, a konkretnie Ustawa prawo upadłościowe, wprowadziła do naszego słownika pojęcie „upadłości konsumenckiej”, które odnosi się właśnie do opisanej wcześniej sytuacji. Z tego rozwiązania może skorzystać każdy, kto boryka się z rosnącym zadłużeniem, którego w żaden sposób nie może spłacić. Sprawdź, jak wygląda proces upadłości konsumenckiej, a także, jak przygotować się do złożenia wniosku.

Spis Treści

Upadłość konsumencka dla osób fizycznych

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawnego, jako ratunek dla osób fizycznych. Jest to proces odmienny od upadłości firm. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba, która nie jest przedsiębiorcą, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek spółki. Przepisy nie ograniczają natomiast możliwości skorzystania z tego mechanizmu osobom, które w przeszłości były przedsiębiorcami.

Aby wszcząć postępowanie o ogłoszenie upadłości, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, w którym działa wydział upadłościowy. Najczęściej są to jednostki zlokalizowane w dużych miastach, obejmujących swą właściwością znaczny obszar województwa. Wniosek nie jest skomplikowany, dlatego z jego przygotowaniem poradzicie sobie bez pomocy adwokata czy radcy prawnego. Pamiętajcie jedynie o uiszczeniu opłaty sądowej, która wynosi 30 złotych.

Sprzedaż majątku

Osoby, które uzyskają pozytywną decyzję sądu, czyli postanowienie potwierdzające upadłość konsumencką, muszą liczyć się z koniecznością wyzbycia się majątku. Nie dokonuje tego samodzielnie dłużnik, ale syndyk ustanowiony przez sąd. Macie obowiązek podania wszystkich składników majątku ruchomego i nieruchomego, które przedstawiają jakąkolwiek wartość. Na tej podstawie syndyk określi, które z przedstawionych elementów masy upadłościowej mogą być spieniężone.

Od momentu ustanowienia syndyka nie macie także możliwości samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Wszystkim zajmuje się zarządca. Może się także okazać, że jednym ze składników masy upadłościowej, który zostanie sprzedany, będzie wasz dom czy mieszkanie. W takim przypadku otrzymacie kwotę na pokrycie kosztów wynajmu innego lokalu mieszkalnego, w mieście, w którym aktualnie przebywacie lub w miejscowościach sąsiadujących.

Odpowiedzialność współmałżonka

Nie zapominajcie także, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej pośrednio dotknie waszego współmałżonka. Wspólny majątek, określany inaczej dorobkowym, również wchodzi w skład masy upadłościowej. Nie ma znaczenia, czy mąż lub żona zaciągali zobowiązania wspólnie z dłużnikiem czy też nie – majątek może zostać sprzedany. Od chwili ogłoszenia upadłości automatycznie ustanawiana jest rozdzielność majątkowa.

I na koniec bardzo istotna sprawa, o której często zapominamy, myśląc o upadłości konsumenckiej, czyli umorzenie długów. Nie następuje ono natychmiast. Proces może ciągnąć się latami, a niektóre zobowiązania i tak będziecie musieli spłacić samodzielnie. Chodzi między innymi o kary nakładane przez sądy czy nieuregulowane alimenty. Warto więc minimalizować ryzyko upadłości, zaciągając zobowiązania odpowiedzialnie. Gdy sytuacja materialna staje się trudna, wówczas należy działać prewencyjnie, na przykład konsolidując kredyty, w czym pomoże na pewno pożyczka przez internet.