Dodatek solidarnościowy
pixabay.com

Dodatek solidarnościowy – dla kogo i ile? Jakie wsparcie dostaną bezrobotni, którzy stracili pracę na skutek koronawirusa, dowiesz się z naszego przewodnika.

Dodatek solidarnościowy obowiązuje od 1 czerwca. To pomysł rządu na wsparcie dla osób, które utraciły pracę na skutek epidemii COVID-19.

W jakiej konkretnie sytuacji możesz liczyć na dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych
pixabay.com

Dodatek solidarnościowy dla kogo

Dodatek jest kołem ratunkowym, które ma pomóc utrzymać się na powierzchni osobom, które straciły pracę w następstwie COVID-19. Objęci są nim również ludzie, którym po 15 marca wygasły umowy.

Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące. Jego wysokość to 1400 zł.

Dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatek? Pieniądze trafią do osób, które:

  • mieszkają w Polsce i są obywatelami RP. Dodatek dostaną też niektórzy cudzoziemcy, m.in. posiadający prawo stałego pobytu w Polsce (lub pobytu w przypadku obywateli UE),
  • podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny czas co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • stracili pracę w związku z tym, że pracodawca rozwiązał ją po 15 marca 2020 r. (za wypowiedzeniem) lub wygasła ona po 15 marca 2020 r. (z upływem czasu, na który została zawarta),
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uwaga! Wyjątkiem są osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotni/pobierający stypendium/zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

1400 zł miesięcznie w ramach dodatku solidarnościowego trafi na konto za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy można dostać najwcześniej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Ważna informacja dla bezrobotnych! Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych na szkolenie, to urząd pracy zawiesi jego wypłacanie na czas otrzymywania dodatku solidarnościowego.

Dlatego osoby ze statusem bezrobotnego, muszą natychmiast poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych
pixabay.com

Dodatek solidarnościowy – przykład

Oto przykład podawany przez ZUS, który ułatwi zrozumienie działania dodatku solidarnościowego.

Pani Anna pracowała od 6 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył jej umowy. Od 4 maja 2020 r. jest zarejestrowana w urzędzie pracy, nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych.

Pani Wanda złożyła 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzyma przez 3 kolejne miesiące po 1400 zł, bo spełnia warunki:

  • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • została bez pracy po 15 marca 2020 r.,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
  • legalnie przebywa w Polsce,
  • złożyła wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy – ważne terminy

Wniosek o dodatek można złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu EDS – tylko za pomocą platformy PUE ZUS.

Informacja o przyznaniu zasiłku (lub o negatywnej decyzji) pojawi się na koncie PUE ZUS osoby, która złożyła wniosek.

Osoba, która dostała odmowę może odwołać się do sądu.

Pieniądze z dodatku solidarnościowego trafią na numer konta podany we wniosku.