Rada Wierzycieli

W chwili, kiedy w firmie konieczna jest restrukturyzacja lub przedsiębiorstwo ogłasza upadłość, spotykają się dwie grupy, reprezentujące różne stanowiska oraz interesy. W rozmowach uczestniczą wierzyciele oraz dłużnik – przedsiębiorca, który ogłasza restrukturyzację lub upadłość. Aby jak najlepiej reprezentować interesy wierzycieli, powołuję się Radę Wierzycieli.

Spis Treści

Podstawowe informacje

Wybierając członków rady wierzycieli, powołuje się te osoby, które mają za zadanie reprezentować interesy całej grupy wierzycieli. Najczęściej członek rady wierzycieli jest osobą bardziej doświadczoną w prowadzeniu rozmów z dłużnikiem niż inne osoby. Powołanie rady wierzycieli nie jest wymogiem formalnym. Można prowadzić rozmowy na temat upadłości lub restrukturyzacji bez tego organu. Jednak istnieją przypadki, kiedy jest to konieczne. Powołuje się wtedy członków rady wierzycieli, którzy mają za zadanie prowadzenie rozmów w trosce o jak najlepsze interesy wszystkich wierzycieli. Mają połączyć często sprzeczne stanowiska w jedno, które będzie sprzyjało ich sprawie. Rada wierzycieli wykonuje czynności, które mają na celu szybkie zakończenie rozmów z dłużnikiem.

Kto może zostać członkiem Rady Wierzycieli?

W skład rady wierzycieli może wchodzić pięciu członków. Powoływany jest również zastępca członka rady wierzycieli na wypadek, gdyby tamten nie mógł pełnić swoich funkcji. Członkowie rady wierzycieli muszą być osobami prawnymi lub podmiotami, które posiadają takie prawa. W tym drugim wypadku obowiązki w radzie wierzycieli pełni wybrany pełnomocnik, który uczestniczy w posiedzeniu rady wierzycieli.

Członkom rady wierzycieli nie można narzucić wykonywania tej funkcji. Jest to dobrowolne i zależy jedynie od decyzji ewentualnego członka. Nie są dozwolone jakiekolwiek manipulacje ze strony innych wierzycieli, aby namówić kogoś do pełnienia tej funkcji. Rada wierzycieli wykonuje czynności, które mają za zadanie usprawnić postępowanie układowe.

Rada Wierzycieli a restrukturyzacja

Każdy członek rady wierzycieli odpowiada bezpośrednio za postępowanie restrukturyzacyjne. Ma za zadanie dopilnować, aby przebiegało ono bez większych przeszkód. Restrukturyzacja firmy polega na takim poprowadzeniu rozmów pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, aby oddłużyć przedsiębiorstwo. Ma na calu rozłożenie zadłużenia na raty, które są możliwe do spłaty przez dłużnika. Ma to na celu ochronę dłużnika przed kolejnymi restrykcjami oraz karami finansowymi. Ma również chronić pracowników dłużnika przed wypowiedzeniami kolejnych umów na niekorzystnych warunkach, ponieważ nie jest możliwa wypłata odpowiednich pieniędzy.

Rozmowy w sprawie restrukturyzacji firmy są często prowadzone przez pewien okres czasu i mają za zadanie chronić interesów wszystkich stron. Jednak może okazać się, że interesy części wierzycieli nie pokrywają się. W takim wypadku może dojść do konfliktów, które znacznie opóźniają rozmowy i cały proces restrukturyzacyjny. Aby zapobiec niezadowoleniu ze strony wierzycieli oraz dłużnika powołuje się Radę Wierzycieli. Jej podstawowym i głównym zadaniem jest dbanie o jak najlepsze interesy wszystkich wierzycieli oraz dopilnowanie, aby rozmowy przebiegały zgodnie z planem. Jeżeli jest powołana Rada Wierzycieli, jej członkowie wypowiadają się w imieniu wszystkich wierzycieli, którzy biorą udział w rozmowach. Ma obowiązek uwzględnić w swoich rozważaniach interesy wszystkich wierzycieli oraz odpowiednio poprowadzić rozmowy z dłużnikiem tak, aby nikt nie został poszkodowany.