Zwrot podatku z UK

Podejmowałeś legalną pracę w Wielkiej Brytanii? Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zwrot podatku z UK? Nie wiesz, jak i do kiedy rozliczyć się z urzędem? Przeczytaj artykuł, w którym znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania i dzięki temu dowiesz się najważniejszych informacji o rozliczaniu podatku z Wielkiej Brytanii.

Spis Treści

Zwrot podatku UK – komu przysługuje?

Zwrot podatku z UK przysługuje każdemu, kto był zatrudniony na podstawie umowy w Wielkiej Brytanii. Takie osoby mają możliwość ubiegania się o nadpłatę podatkową – należy pamiętać jednak, że aby liczyć na wypłatę, należy rozliczyć się z urzędem w wyznaczonym terminie. Co ważne – rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Trwa on od 6 do 5 kwietnia następnego roku. Jest to okres, w którym podatnicy powinni dostarczyć dokumenty, żeby móc liczyć na zwrot podatku z UK. Co ciekawe, o nadpłatę podatkową możesz ubiegać się nawet do czterech lat wstecz – oznacza to, że np. rozliczając się w 2020 roku, masz okazję odzyskać pieniądze za lata 2016, 2017, 2018 i 2019.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – jakie są terminy wypłat?

Brytyjski urząd nie ustanowił do tej pory oficjalnych terminów wypłat zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii. Kiedy więc można spodziewać się wypłat? To zależy od tego, kiedy złożyłeś deklarację. Im wcześniej, tym szybciej możesz liczyć na zwrot pieniędzy na Twoje konto. Istnieją jednak pewne ramy czasowe, w których wypłacany jest podatek – trwa to najczęściej od dwóch do czterech miesięcy od czasu złożenia dokumentów do urzędu.

Rozliczenie podatku z urzędem – co w przypadku niedostarczenia deklaracji?

Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy spóźniają się ze złożeniem deklaracji. W takich wypadkach angielski urząd skarbowy (HM Revenue Customs) nakłada najczęściej na takie osoby kary administracyjne o wartości minimum 100 funtów brytyjskich. Co ważne – sankcje te mogą być o wiele wyższe, dlatego też niezalecane jest spóźnianie się z dostarczeniem dokumentów.

Zwrot podatku z UK – jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu?

Aby móc liczyć na zwrot podatku z zagranicy (zarówno w UK, jak i innych państwach), należy złożyć odpowiednie dokumenty, które są potwierdzeniem nie tylko tożsamości podatnika, ale również uzyskiwanego dochodu w Wielkiej Brytanii. Co musisz złożyć do urzędu?

  • P60 – dokument ten jest zestawieniem osiąganego dochodu oraz wysokości odprowadzanych składek na poczet podatku dochodowego. Druk ten dostarczany jest do podatników najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia w danym roku rozliczeniowym.
  • P45 – jest to karta podatkowa, która dostarczana jest przez pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.
  • Payslip – jest to tzw. „pasek”, czyli potwierdzenie otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Wystawiane może być ono w dwóch formach: tygodniowej oraz miesięcznej.

Wybierając się do urzędu, pamiętaj również o tym, aby zabrać ze sobą również: kopię dowodu osobistego lub paszportu, dane pracodawcy, numer konta bankowego, a także NIN (National Insurance Number), czyli numer ubezpieczenia społecznego, który został nadany przez angielski urząd skarbowy.