Zwalnianie pracowników

Menedżer wiele czasu poświęca nie tylko na planowanie różnych procesów i ich optymalizację, ale takżena organizację pracy, wyznaczanie celów dla zespołu czy rozwiązywanie problemów. Przez większość czasu ma ścisły kontakt z zespołem i to on wie, jak poszczególni pracownicy wykonują swoje obowiązki. Z tego względu najczęściej to właśnie menedżer decyduje o tym, który członek podległego mu zespołu powinien zostać zwolniony. Jak poinformować pracownika o wypowiedzeniu umowy, a czego należy absolutnie unikać?

Spis Treści

Przygotuj się do rozmowy i upewnij się, że twoje słowa zostały dobrze zinterpretowane

Dla menedżera zwolnienie pracownika to zawsze trudne zadanie – niezależnie od personalnych relacji z podwładnymi. Cała odpowiedzialność za etyczne wypowiedzenie umowy spoczywa jednak na barkach przełożonego, dlatego też warto odpowiednio przygotować się do tej rozmowy. Po pierwsze – menedżer musi uważać na odpowiedni dobór słów, tak, by nie dawać pracownikowi nadziei, że zwolnienie nie jest ostateczne. O ile warto przekazać informację o zwolnieniu możliwie łagodnie i z empatią, o tyle nie można wprowadzać pracownika w błąd i stwarzać wrażenia, że to raczej rozmowa upominająca niż zwolnienie.

Po drugie – menedżer powinien wyjaśnić pracownikowi, z jakiego powodu pracodawca wypowiada mu umowę. Jeśli przyczyną jest np. brak efektywności pracownika czy zaniedbywanie przez niego obowiązków zawodowych, dobrze podać odpowiednie przykłady i pokazać, co sam menedżer (lub inni pracownicy) zrobili wcześniej, by uświadomić zwalnianemu jego błędy. Dzięki temu może on zrozumieć, dlaczego właśnie stracił posadę – i być może wyciągnąć wnioski, które pomogą mu w przyszłości uniknąć podobnych błędów prowadzących do zwolnienia.

Jeśli pracownik ma jakieś pytania, warto na wszystkie odpowiedzieć (o ile nie są próbą grożenia menedżerowi lub obrażania go). Ponadto menedżer powinien się też upewnić, że zwalniany pracownik wszystko zrozumiał – i że będzie miał kogoś, w kim znajdzie w tym momencie wsparcie.

Nie poprzestawaj na zwolnieniu – w miarę możliwości postaraj się pomóc

Jeśli zwolnienie pracownika wynikało z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych, menedżer może podjąć próbę pomocy zwolnionemu pracownikowi. Oprócz wystawienia referencji dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie programu wsparcia dla zwolnionych pracowników (czyli tzw. outplacementu) – o ile funkcjonuje on w danej firmie. W ramach takiego programu zwolnionemu pracownikowi zapewnione są np. darmowe szkolenia, których ukończenie pomoże mu w znalezieniu nowej pracy. Zdarza się zresztą, że menedżer zajmuje się również rekrutacją specjalistów dla zewnętrznych klientów,a zwalniany pracownik akurat spełnia wymagania takiego klienta. W tej sytuacji menedżer może wręcz pomóc zwolnionej osobie znaleźć nowego pracodawcę.

Etycznego zwalniania pracowników trzeba się po prostu nauczyć

Niestety o ile menedżerowie często uczą się o najlepszych sposobach rekrutowania pracowników, o tyle rzadko są przygotowywani do przeprowadzania zwolnień w odpowiedni i etyczny sposób. Kompleksowe podejście, jeśli chodzi o szkolenie menedżerów i możliwość zdobycia przez nich pożądanych umiejętności – także w zakresie rekrutacji, zwalniania pracowników czy organizacji pracy zespołu prezentują na przykład uczelnie z grupy WSB, na których prowadzone są studia MBA (o tym, jak według jednego z wykładowców WSB MBA powinien przebiegać proces zwolnień w firmie, można przeczytać więcej na https://www.studiamba.wsb.pl/baza-wiedzy/o-trudnej-sztuce-zwalniania-pracownikow). Menedżerowie, którzy czują, że w kwestii pewnych procesów w firmie zostali pozostawieni sami sobie lub chcieliby poszerzyć posiadaną już wiedzę, powinni rozważyć studia MBA. Podczas udziału w programie dowiedzą się dodatkowo, jak w różnych sytuacjach radzą sobie inni menedżerowie oraz jakie techniki czy narzędzia wykorzystują zarówno na co dzień, jak i podczas kryzysu w firmie. To absolutnie niezbędna wiedza, która może pomóc każdemu menedżerowi w rozwinięciu posiadanych już umiejętności.

Artykuł sponsorowany.