kwalifikacje zawodowe
pixabay.com

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE jest potrzebne jeśli chcesz wykonywać niektóre zawody poza granicami Polski. Sprawdź, jak przebiega procedura.

Kwalifikacje zawodowe, mówiąc w największym skrócie, potwierdzają, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem.

W różnych krajach są różne zawody regulowane. Dlatego przed rozpoczęciem działalności należy sprawdzić czy musisz starać się o uznanie swoich kwalifikacji.

Niektóre zawody są regulowane w Polsce, a w innych krajach UE nie. Może być też sytuacja odwrotna.

zawody regulowane
pixabay.com

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE

Jak przebiega proces uznawania kwalifikacji?

Procedura wygląda inaczej w zależności od tego, w jaki sposób zamierzasz wykonywać pracę w zawodzie regulowanym.

Jeżeli zamierzasz się osiedlić w kraju, który reguluje dany zawód, potrzebujesz uznania swoich kwalifikacji przez państwo przyjmujące.

Zamierzasz tymczasowo świadczyć usługi związane z wykonywaniem zawodu regulowanego?

Musisz złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie. Jeśli jednak wykonywanie twojego zawodu wiąże się z konsekwencjami natury zdrowotnej lub związanymi z bezpieczeństwem, spodziewaj się kontroli.

Najłatwiej wypełnić ankietę na stronie Komisji Europejskiej (Europa.eu)

Uznawanie kwalifikacji i Europejska Legitymacja Zawodowa

Władze kraju w którym chcesz wykonywać zawód mają 3 miesiące na potwierdzenie wniosku. Urzędnicy mogą w tym czasie poprosić cię o ew. uzupełnienie dokumentacji.

W wybranych zawodach możesz przeprowadzić uznanie kwalifikacji zawodowych lub zgłosić zamiar świadczenia usługi transgranicznej w innym państwie UE poprzez uzyskanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej.

ELZ to elektroniczny dokument dowodzący:

  • uznania kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE,
  • spełnienia warunków niezbędnych do zgodnego z prawem świadczenia usługi transgranicznej w innym państwie członkowskim UE (czyli tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tam zawodu regulowanego albo działalności regulowanej).

Teraz ELZ dostaniesz w związku z zawodami:

  • pielęgniarza/pielęgniarki odpowiedzialnych za opiekę ogólną,
  • farmaceuty,
  • fizjoterapeuty,
  • przewodnika górskiego,
  • pośrednika w handlu nieruchomościami.
Europejska Legitymacja Zawodowa
pixabay.com

Jak uzyskać ELZ

Starania o uzyskanie ELZ zaczynasz od utworzenia konta w systemie EU Login.

Kolejny krok to uzupełnienie profilu ELZ (podajesz dane osobowe i dane kontaktowe), ptem tworzysz wniosek i dołączasz kopie wymaganych dokumentów, a na koniec wysyłasz je do odpowiedniego urzędu w swoim kraju pochodzenia.

Urzędnicy mogą ocenić, że brakuje ci kwalifikacji, wiedzy lub umiejętności żeby działać w zawodzie związanym ze zdrowiem/bezpieczeństwem. Wtedy może uzależnić wydanie legitymacji od odbycia stażu adaptacyjnego (okresu praktyki pod nadzorem osoby w pełni wykwalifikowanej) lub zdania testu umiejętności (do wyboru dla wnioskodawcy).

ELZ ważna jest:

  • bezterminowo – w przypadku stałego prowadzenia działalności zawodowej,
  • 18 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług,
  • 12 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług, gdy zawód dotyczy zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (np. fizjoterapeuta lub przewodnik górski).

Za wydanie legitymacji zapłacisz 3 proc. lub 35 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w roku wydania legitymacji.

Źródło: biznes.gov.pl