Tworzenie dedykowanego oprogramowania

Oprogramowanie dedykowane to system informatyczny zaprojektowany i wykonany dla spersonalizowanych potrzeb konkretnego podmiotu. Może to być pojedynczy klient, firma, lub jej samodzielny dział. Mamy do czynienia zarówno z systemami, jak i z aplikacjami sieciowymi i mobilnymi. Rozwiązania te tworzone są na zamówienie klienta i spełniają jego wytyczne. Funkcjonalność odpowiada profilowi działalności podmiotu.

Tworzenie oprogramowania dedykowanego to usprawnienie działań w zakresie szybkości i celowości. Systemy mogą być udostępniane wszystkim zalogowanym użytkownikom. Oprogramowanie dedykowane staje się niezastąpione w przypadku działalności wielopłaszczyznowej, jaką jest działalność biznesowa. Wielkie galerie handlowe, czy hurtownie zyskują możliwość centralnego zarządzania, nawet z jednego stanowiska. Automatyzacja towarzysząca tym rozwiązaniom umożliwia automatyczne dostarczanie komunikatów dystrybutorom i dostawcom, w wypadku wystąpienia braków w magazynach. Funkcjonalność oprogramowań dedykowanych sprawdza się także w usługach call center. Firmy świadczące tego rodzaju usługi dysponują systemami integrującymi bazy danych, listy numerów telefonów, czy rejestrację rozmów. Rozwiązania dotyczą także kontroli pracowników. Tak więc, oprogramowanie tworzone na zamówienie, dobrze wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii spełnia potrzeby klienta o wiele szybciej i efektywniej.

Zalety stosowania systemów dedykowanych

1.Rozwiązanie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb.

2.Procedury realizowane są w sposób jednolity, znany wszystkim pracownikom.

3.Możliwość tworzenia funkcjonalności dostosowanej do naszych potrzeb, jakiej nie posiadają produkty seryjne.

4.Posiadamy prawa licencyjne, nieograniczające np. liczby stanowisk.

5.Łatwość integracji z innymi systemami w przedsiębiorstwie.

6.Funkcjonalność ułatwia wymianę informacji z innymi użytkownikami.

Jak tworzymy oprogramowanie dedykowane

Tworzenie dedykowanego oprogramowania jest sztuką wykorzystującą najnowsze technologie, zarówno dla oprogramowania serwerowego, jak i aplikacji internetowych lub mobilnych. Należy brać pod uwagę infrastrukturę klienta, także rozwiązania chmurowe AWS, Azure czy Google Cloud. Podstawą jest odpowiedni wybór metodyki i technologii tworzenia oprogramowania. Konkretny wybór uzależniony jest od indywidualnych oczekiwań klienta, jego priorytetów i wcześniejszych ustaleń. Niezależnie od wybranej metodyki, istnieje kilka uniwersalnych etapów, które powinny być zastosowane w każdym przypadku.

Definiowanie projektu

Tworzenie dedykowanego oprogramowania rozpoczynamy od określenia głównych celów z punktu widzenia klienta. Należy zapoznać się z jego potrzebami i oczekiwaniami. Etap ten polega zbieraniu danych bezpośrednio od zleceniodawcy. W tym miejscu podejmujemy kluczowe decyzje dotyczące projektu.

Przygotowanie projektu

Teraz należy dowieść, że ustalenia z poprzedniego etapu są właściwe. Przeprowadzamy analizę wymagań systemowych, których celem jest zbudowanie modelu logicznego. Tworzenie dedykowanego oprogramowania wchodzi teraz w fazę bardziej szczegółowego opisu implementacji systemu. Różnica modelu analitycznego i modelu projektowego polega na ścisłym związku tego drugiego ze środowiskiem implementacyjnym.

Implementacja

Celem tej fazy jest stworzenie kodu oprogramowania w odpowiednim języku programowania. Do wyboru mamy szereg języków programowania. Kryterium zależne jest od tego, aby dany język spełniał zdefiniowane wcześniej wymagania. Na tym etapie wykonuje się ciągłe testowanie i na bieżąco tworzy dokumentację.

Testowanie

Tworzenie dedykowanego oprogramowania to także sprawdzenie poprawności jego działania. Wykrycie możliwie jak największej ilości błędów jest szczególnie ważne dla jakości funkcjonowanie produktu finalnego. Testy powinny obejmować także akceptację oprogramowania przez przyszłego użytkownika.

Zakończenie projektu, wdrożenie

Działaniem finalnym jest uruchomienie oprogramowania w środowisku jego działania. Wykonywane jest dostrajanie i szkolenie użytkownika pod kątem praktycznej obsługi systemu. Konserwacja systemu polega na usuwaniu błędów, które zostaną ujawnione podczas eksploatacji oprogramowania, a także jego aktualizacja. Tego typu działania możliwe są dzięki prowadzeniu szczegółowej dokumentacji podejmowanej w trakcie realizacji projektu, umożliwiającej dokonywanie zmian i poprawek w przyszłości.

Zobacz też: https://umbrella.limited/uslugi-it/systemy-dedykowane/