studia mba

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć horyzonty oraz dać sobie szansę na nowe możliwości – studia podyplomowe MBA z pewnością Ci w tym pomogą. Programy MBA w Polsce cieszą się coraz większą popularnością – dowiedz się czym są i co oferują jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych!

Spis Treści

Czym są studia MBA?

Skrót MBA pochodzi od angielskiej nazwy Master of Business Administration. Koncepcja tych studiów narodziła się w Stanach Zjednoczonych już w latach 50. i przybyła do naszego kraju początkiem lat 90. 

Są to studia podyplomowe, które w Polsce trwają 1 rok lub 2 lata. Najczęściej zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym. Program MBA obejmuje przedmioty związane z zarządzaniem, prawem, finansami oraz szkolenia z zakresu marketingu. 

Celem studiów podyplomowych MBA jest solidne przygotowanie kandydatów do objęcia stanowisk kierowniczych. Udoskonalenie umiejętności negocjacji, ukształtowanie postawy lidera, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi to najważniejsze wśród jeszcze wielu innych umiejętności, jakie nabywa student.

Studia podyplomowe Master of Business Administration mają charakter specjalistyczny, więc skupiają się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Nauki z zakresu zarządzania oraz rachunkowość i finanse są podstawą programu nauczania. 

Rodzaje studiów podyplomowych MBA

  • podstawowe MBA – przeznaczone dla zawodowych menadżerów
  • executive MBA (EMBA) – przeznaczone dla menadżerów z większym doświadczeniem
  • global executive MBA (GEMBA) – przeznaczone dla menadżerów instytucji międzynarodowych
  • tematyczne MBA – przeznaczone dla menadżerów z określoną specjalizacją, np. w dziale HR 

studia i zajęcia

Master of Business Administration – dla kogo?

Studia podyplomowe wymagają od kandydatów ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich. Warto wspomnieć, że studia MBA nie zamykają się jedynie na osoby posiadające dyplom z dziedziny ekonomii czy zarządzania. Mile widziani są absolwenci studiów z różnych kierunków!

Niestety, często w przypadku MBA tytuł licencjata lub magistra to nie wszystko. Wymaga się także wcześniejszego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Studia MBA oczekują od studentów elementarnej wiedzy i umiejętności nabytych w pracy zawodowej, ponieważ dzięki temu współpraca z profesjonalistami przebiega płynnie i daje szybkie rezultaty.

Na studiach MBA powinny znaleźć się osoby ambitne, pracowite, i niebojące się wyzwań. Kandydat powinien mieć szerokie spojrzenie na biznes i tzw. błysk w oku. Powinien mieć predyspozycje do rozwijania się na pozycji lidera, a jednocześnie umieć współpracować i budować dobrą atmosferę z pozostałymi pracownikami. 

Grupy, do których skierowane są studia MBA

  • osoby interesujące się zarządzaniem
  • menadżerowie 
  • osoby kierujące przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym 
  • pracownicy administracji
  • kandydaci na członka rady nadzorczej 

absolwenci

Co zyskują absolwenci studiów podyplomowych? 

Dyplom ukończenia studiów MBA daje więcej możliwości niż posiadanie dyplomu licencjata czy magistra. Wiąże się to oczywiście z powiększonym zasobem wiedzy oraz nabyciem umiejętności, które nie są rozwijane na innych kierunkach. Jest to potwierdzenie na posiadanie wszelkich kompetencji do objęcia ważnego, kierowniczego stanowiska. 

Absolwenci cieszą się dużo większym zainteresowaniem na rynku pracy również ze względu na prestiż, jaki niosą ze sobą studia MBA. Po ukończeniu tego typu studiów podyplomowych, na absolwentów czekają nie tylko stanowiska kierownicze w świetnie prosperujących firmach, ale także wysokie zarobki. 

Trzeba dodać, że posiadanie dyplomu MBA to przepustka do świata biznesu na całym świecie. Jest to szczególnie ważne dla osób, które sięgają marzeniami poza granice kraju. Specyfika studiów MBA daje możliwość wzbicia się ponad przeciętnych i pozwala na rozwój w międzynarodowych korporacjach. 

Absolwenci MBA a rada nadzorcza 

Dyplom MBA daje możliwość kandydowania w radach nadzorczych spółek, a co więcej – zwalnia kandydata z egzaminu. Dzięki temu objęcie stanowiska członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa stało się dużo prostsze. 

Stare przepisy dawały taką możliwość jedynie: adwokatom, radcom prawnym, biegłym rewidentom, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz doktorom nauk ekonomicznych i prawniczych. Dzięki nowym regulacjom do tego grona dołączyli również absolwenci MBA.

Warto tutaj zaznaczyć, że studia podyplomowe MBA są uregulowane przez art. 19., ust. 1., punkt 1), lit. c Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

uprawnienia

Studia MBA – koszt

Jeśli chodzi o kwestię opłat za studia MBA, to niestety nie jest to tania opcja. Oczywiście wysokość czesnego zależy od uczelni, na co wpływ ma przede wszystkim jej prestiż. Często również indywidualna organizacja studiów gra dużą rolę.

Wybierając się na studia podyplomowe MBA, trzeba liczyć się z kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych. Za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, ceny są, rzecz jasna, jeszcze wyższe. 

Jednak zanim zniechęcisz się wysokimi opłatami, rozważ wszystkie „za” i „przeciw” oraz przede wszystkim weź pod uwagę perspektywy, jakie da Ci studiowanie na tym elitarnym kierunku. Rozwój jest ważny, a koszty po upływie kilku lat mogą się zwrócić dzięki dobrze płatnej posadzie. 

Przemyśl to!