PIT

Rozliczenie PIT online to najwygodniejsza forma złożenia zeznania podatkowego. Oszczędzimy w ten sposób czas, pieniądze i dużo nerwów. Nie trzeba drukować formularzy i wypełniać odręcznie narażając się na pomyłki. Nie będzie konieczne udanie się na pocztę w celu nadania listu poleconego – jest to szczególnie kłopotliwe w ostatnich dniach przed terminem składania zeznań podatkowych.

PIT 36 jest najpopularniejszą formą składania deklaracji, jednak występuje także jako PIT 36L. Czym różni się PIT 36 od PIT 36L?

Dokumentu PIT 36 w rozliczeniu działalności gospodarczej używamy najczęściej. Wykorzystamy go, gdy pracownik, rencista, zleceniobiorca czy emeryt rozlicza tylko jedno źródło przychodów w roku. Deklaracja jednocześnie dotyczy wyłącznie przychodów rozliczanych na podstawie skali podatkowej (obecnie są to stawki 17% i 32%).

Także będąc osobą do 26 roku życia, której dochody nie przekroczyły 85528 zł składamy deklarację – choć nie płacimy podatku.

Termin złożenia deklaracji w roku 2022 (za rok poprzedni) to 2 maja. Dzień ten wypada w piątek. Tym bardziej warto wziąć pod uwagę rozliczenie PIT online.

Czym wyróżnia się zatem PIT 36L?

PIT 36L

Dotyczy on rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej lub specjalnych działów produkcji rolnej. Są one opodatkowane liniowo.

Z liniowego podatku skorzystać możemy na dwa sposoby: kontynuując liniowy sposób naliczania należności skarbowych lub w przypadku pierwszych wpływów w danym roku z działalności gospodarczej – dzięki złożeniu pisemnego oświadczenia do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskaliśmy pierwsze przychody.

Termin składania PIT 36L także wskazany jest na dzień 2 maja 2022 roku.

Formularz PIT 37 dotyczy rozliczenia pracy i jest najpopularniejszą deklaracją dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów. Także i ten formularz używany jest w rozliczeniach wg skali podatkowej, czyli 17% i 32%.

Uzyskując przychody inne, niż opodatkowane skalą podatkową nie używamy tej deklaracji. Jeśli natomiast wszystkie nasze przychody są zwolnione z opodatkowania – nie składamy żadnej deklaracji.

Pamiętajmy, że osoby do 26 roku życia, korzystające z ulgi dla młodych także składają PIT 37, pomimo nieopodatkowania przychodów.

Warto pamiętać, że PIT 37 nie dotyczy rozliczenia osób, które doliczają dochody małoletnich dzieci do swoich oraz tych, którzy rozliczają straty z lat ubiegłych obniżając dochody z roku bieżącego.

Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie na tym formularzu pod warunkiem, że oboje spełniają przesłanki skorzystania z PIT 37.

PIT 37 także należy złożyć do 2 maja 2022 roku. Najwygodniej skorzystać z rozliczenia PIT online jako najszybszej i najwygodniejszej formy składania deklaracji.