Lokaty overnight

Twoja firma dysponuje nadwyżką kapitału, która mogłaby pracować na dalsze zyski. Nie decydujesz się jednak na standardowe lokaty, ponieważ nie chcesz zamrażać środków na dłuższy czas. To zrozumiałe, ale wcale nie musisz odbierać sobie szansy na dodatkowe pieniądze. Dobrym rozwiązaniem są lokaty krótkoterminowe typu overnight. Poznaj ich najważniejsze zalety i sprawdź, czy to faktycznie opcja korzystna dla twojego przedsiębiorstwa.

Standardowe lokaty krótkoterminowe nie są dobrym rozwiązaniem w przypadku firm, które w ciągu dnia często korzystają ze zgromadzonej nadwyżki finansowej. Pieniądze blokowane są nawet na kilka miesięcy, co może oznaczać ryzyko przepadnięcia intratnego kontraktu lub korzystnej inwestycji z powodu braku wystarczających środków. Wyjściem z takiej sytuacji są depozyty overnight – lokaty krótkoterminowe o nieco innej specyfice.

Lokaty krótkoterminowe overnight – na czym to polega?

Depozyty overnight to specyficzne lokaty krótkoterminowe, których istotą jest pomnażanie zysków w nocy. Pieniądze pobierane są z konta po południu, a następnie wracają tam z powrotem kolejnego dnia rano. Wypłacane są już w kwocie powiększonej o należne odsetki.

W przeciwieństwie do standardowych lokat, depozyty overnight bazują na stawce referencyjnej POLONIA. Ustalana jest ona w oparciu o średnie oprocentowanie niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, które zawierane są każdego dnia roboczego do 16:30.

Na jak wysokie zyski można liczyć?

Trudno jednoznacznie określić, jak wysokie będą zyski z nocnych lokat krótkoterminowych. Wiele zależy od proponowanego przez bank oprocentowania, aktualnych stawek POLONIA oraz zdeponowanej kwoty.

Można jednak prześledzić to na konkretnym przykładzie, np. oferty Lokaty Krótkoterminowej dostępnej w Toyota Banku. Przy założeniu, że firma wpłaca 600 000 zł można oczekiwać zysku wyliczanego na podstawie oprocentowania na poziomie stawki POLONIA pomnożonej przez 0,60.

Depozyty overnight – dlaczego warto?

 Zastanawiasz się, jakie korzyści mają lokaty krótkoterminowe? Chociaż nie pozwalają na wypracowanie ogromnych zysków, można wskazać kilka istotnych zalet.

  • Możliwość bezpiecznego pomnażania kapitału

Pieniądze są bezpieczne – niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Bank wypłaca dokładnie taką kwotę, jaka została wpłacona (powiększona o odsetki). Nie tracisz ani złotówki.

  • Stały dostęp do pieniędzy

Dzięki temu, że pieniądze trafiają na lokatę dopiero po południu, nie blokujesz dostępny do środków w ciągu dnia. Możesz więc swobodnie korzystać z dostępnego kapitału, np. gdy pojawi się intratna okazja inwestycyjna lub zaskoczy cię nieprzewidziany wydatek. 

  • Możesz zrezygnować w dowolnym momencie

Lokata overnight przedłużana jest automatycznie, ale możesz zrezygnować z niej w dowolnym momencie. A to wszystko bez ryzyka utraty dotychczas wypracowanych odsetek. Możesz również zmniejszyć lub zwiększyć wysokość wpłacanego depozytu.

Jeżeli nie lubisz, gdy pieniądze leżą bezczynnie na rachunku firmowym, czas zaangażować je do pracy. Rozważ lokaty krótkoterminowe tego typu, aby utrzymać płynność finansową i jednocześnie czerpać zyski.