Limit zarobkowy na emeryturze 2020
unsplash.com

Limit zarobkowy na emeryturze

Ta zmiana dotyczy osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodziną lub mają mniej niż 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn), dostają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie dorabiają.

Jeśli zaliczasz się do powyższej grupy to od września masz nowe limity zarobkowe.

Limit zarobków na emeryturze 2020

Po zmianach wprowadzonych przez ZUS musisz bardzo uważnie pilnować swoich przychodów.

Jeśli twój przychód przekroczy 6531,90 zł, to Zakład zawiesi twoje świadczenie.

Możesz dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli go przekroczysz, będziemy musieli zmniejszyć lub zawiesić wypłatę Twojego świadczenia – podkreśla ZUS.

Zmiana zasad wynika wprost ze zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które od września wynosi 3517,20 zł.

limit zarobków rencistów
unsplash.com

Limit zarobków rencisty i emeryta

ZUS tłumaczy, że musi zawiesić świadczenie, gdy przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł.

W jakiej sytuacja wcześniejsza emerytura lub renta będzie ograniczona?

Tak się stanie, gdy uzyskasz przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września kwota ta wynosi 3517,20 zł), ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jednak maksymalne zmniejszenie świadczenia wyniesie:

  • 620,37 zł – jeśli emeryt/rencista pobiera świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł – jeśli renta pobierana jest z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł – jeśli w grę wchodzi renta rodzinna i rencista jest jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Limit zarobków – kiedy nie obowiązuje

ZUS przypomina, że do swojego świadczenia możesz dorabiać bez ograniczeń, gdy:

  • dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
  • pobierasz rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • dostajesz rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobierasz rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od Twojej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Źródło: www.zus.pl