jakość paliwa
pixabay.com

Jakość paliwa na stacjach każdy z nas może sprawdzić samodzielnie. Zobacz, jak to zrobić nie wstając od komputera.

Jakość paliwa na stacjach bada Inspekcja Handlowa (IH). Pod lupę bierze: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Część kontroli robionych jest na losowy wybranych stacjach, a część po skargach kierowców.

W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. Od pięciu lat ilość nieprawidłowości utrzymuje się poniżej 3 proc.

O czym warto wiedzieć zanim zatankujemy?

jakość paliwa w Polsce
pixabay.com

Jakość paliwa na stacjach

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. Co wynika z tych badań?

Najlepszej jakości paliwa ciekłe występują w województwach:

  • lubelskim,
  • łódzkim,
  • małopolskim,
  • opolskim,
  • podkarpackim,
  • świętokrzyskim,
  • warmińsko-mazurskim.

Najgorsze paliwa sprzedawane są kierowcom w województwach:

  • podlaskim,
  • zachodniopomorskim,
  • kujawsko-pomorskim.

Jakość paliw na losowych stacjach

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37 proc. (rok wcześniej – 1,90 proc.).

Podobnie jak w 2018 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego. Inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.

W województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim inspektorzy nie zakwestionowali żadnej z próbek pobranych losowo.

Złej jakości olej napędowy może prowadzić do m.in. zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

Natomiast marna benzyna powoduje pogorszenie pracy silnika – jego dławienie i gaśnięcie – oraz niewłaściwe spalanie i nadmierne zużywania silnika.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.

Inspekcja Handlowa m.in. skierowała 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Za obrót paliwem złej jakości grożą poważne kary: grzywna do 1 mln zł lub od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

(Dowiedz się jak wygląda rynek telekomunikacyjny w Polsce)

Jakość paliwa – ranking 2020

Są już także wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych od stycznia do maja 2020  r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których  były skargi.

Od początku roku do końca maja 2020 r. Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju  napędowego i 316 próbek benzyn.

22 próbki paliw ciekłych (3,48 proc.) nie  spełniały wymagań jakościowych, w tym 20 próbek ON (6,33 proc.) i 2 próbki  Pb 95 (0,63 proc.).

W przypadku gazu skroplonego (LPG) od początku roku do końca maja pobrano i zbadano 133 próbki, 2 próbki nie spełniały wymagań jakościowych, co stanowi 1,77 proc.

Jakość paliwa – mapa stacji skontrolowanych

Listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK znajdziesz na stronie internetowej urzędu na specjalnie przygotowanej mapie – www.uokik.gov.pl/kontrola_jakosc_paliw_mapa.php.

Pokazane są tu stacje i hurtownie w konkretnych miejscowościach.

Pod mapą znajduje się legenda wyjaśniająca symbole i litery użyte w tabelach. Litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w przepisach prawa.

jakość paliwa na stacjach mapa
pixabay.com

Jakość benzyny, oleju napędowego i LPG – gdzie po pomoc

Jeśli podejrzewasz, że zatankowałeś paliwo złej jakości i uszkodziłeś silnik, to złóż reklamację u właściciela stacji.

O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, poinformuj też UOKiK, wykorzystując specjalny dostępny na stronie uokik.gov.pl. Zawiadom także Inspekcję Handlową, które pomoże polubownie rozstrzygnąć twój spór z przedsiębiorcą.

Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na polubowne rozstrzygnięcie sprawy, wsparcia w dochodzeniu praw na drodze sądowej, udzieli bezpłatnie jeden z rzeczników konsumentów.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zaalarmuj Główny Urząd Miar. Inspektorzy GUM mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.

Z wszelkimi pytaniami i problemami dotyczącymi m.in. jakości paliw, możesz:

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów