Gdzie szukać środków na rozwój działalności

Na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgłaszają odmienne zapotrzebowanie na  kapitał obcy. Dodatkowych środków potrzebują przede wszystkim w początkowej fazie rozwoju, w momencie wchodzenia na nowe rynki czy planując istotne zwiększenie możliwości produkcyjnych. Zewnętrzny kapitał pozwala również szybko rozwiązać tymczasowe problemy płynnościowe lub sfinansować niespodziewane wydatki. Jakie sposoby finansowania znać powinien każdy przedsiębiorca?

Istnieje wiele źródeł finansowania, z których wybierać dziś mogą przedsiębiorcy, jednak od lat w ścisłej czołówce znajdują się kredyty dla firm, pożyczki oraz faktoring. To, po jaki produkt warto w danej sytuacji sięgnąć, zależy w dużej mierze od potrzeb zgłaszanych przez biznes, aktualnej kondycji finansowej firmy oraz jej rynkowego stażu.

Firma musi utrzymać płynność

Jednym z największych wyzwań dla każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie płynności finansowej, czyli innymi słowy zdolności do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Tymczasowe problemy finansowe, opóźnione spłaty faktur przez kontrahentów, niespodziewane wydatki – te i podobne sytuacje często zmuszają przedsiębiorców do sięgania po obcy kapitał. Wszystko po to, by móc dokonać zakupu materiałów, opłacić czynsz czy terminowo wypłacić wynagrodzenia pracownikom.

Pomocny w takich sytuacjach może się okazać kredyt obrotowy dla firm, czyli kredyt w rachunku bieżącym (najczęściej o charakterze odnawialnym). Jest to bardzo elastyczne i wygodne rozwiązanie, pozwalające przedsiębiorcy swobodnie korzystać z przyznanego mu limitu i przeznaczać uzyskane w ten sposób środki na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W momencie, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa się poprawi i na rachunku pojawią się jakiekolwiek środki, zostaną one automatycznie wykorzystane na pokrycie aktualnego zadłużenia. Uwolniony w ten sposób limit będzie mógł być ponownie wykorzystany przez przedsiębiorcę, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Posiadanie odnawialnego kredytu obrotowego jest niewątpliwie wygodnym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem, jednak jego uzyskanie wcale nie jest takie proste. W wielu instytucjach finansowych konieczne jest udokumentowanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz rynkowego stażu – minimalny okres prowadzenia działalności wynosi najczęściej 12 miesięcy.

Firma musi się rozwijać

Celem każdego przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku. By realizować taką strategię konieczne jest ciągłe inwestowanie w rozwój biznesu. Produktem finansowym, który doskonale wspiera przedsiębiorców w takich sytuacjach jest kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kredyt celowy, który można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie wskazanego we wniosku przedsięwzięcia inwestycyjnego, np.:

  • budowę hali produkcyjnej,
  • zakup parku maszynowego,
  • remont siedziby firmy,
  • zakup udziałów lub papierów wartościowych.

O kredyt inwestycyjny starać się mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu i mogą się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Konieczne jest również przygotowanie biznesplanu, czyli dokumentu, który jasno udowodni zasadność planowanej inwestycji.

Firma ponosi nieoczekiwane wydatki

Alternatywnym produktem dla kredytu jest pożyczka dla firm. To, co przemawia na jej korzyść to nieco bardziej elastyczny charakter. W przeciwieństwie do kredytu, który najczęściej jest celowy, środki z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel. Doskonale sprawdzi się tym samym w przypadku pojawienia się nieplanowanych wydatków lub dobrych okazji inwestycyjnych.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że w większości przypadków proces wnioskowania o taki produkt jest sformalizowany i czasochłonny. Nie zawsze będziemy w stanie uzyskać niezbędne środki w krótkim czasie. W przypadku pożyczek obowiązują bowiem analogiczne zasady wnioskowania jak dla kredytów. Konieczne jest spełnienie wszystkich stawianych przez instytucję finansową wymogów formalnych, a także udokumentowanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jednak coraz więcej instytucji pozabankowych stawia na nowoczesne i szybkie procesy wnioskowania o pożyczki online oraz wymaga minimum dokumentów. Dzięki temu stanowią one wygodną alternatywę dla przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na decyzję kredytową.

Tutaj również w najmniej komfortowej sytuacji znajdują się młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero co ruszyli z własną działalnością – krótki staż rynkowy niestety w wielu przypadkach uniemożliwia ubieganie się o finansowanie.

Płatność za faktury jest opóźniona

Niezwykle atrakcyjną formą finansowania biznesu jest również faktoring, który z roku na rok zyskuje na popularności. Polega na sprzedaży firmie faktoringowej nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki niemu przedsiębiorca uwalnia środki zamrożone na fakturach wystawionych kontrahentom i może je przeznaczyć na dowolny cel. Faktoring stanowi tym samym niezwykle efektywne narzędzie w walce o utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Co przemawia na korzyść faktoringu? Zalet jest naprawdę sporo:

  • ograniczone do minimum formalności,
  • brak konieczności dokumentowania zdolności kredytowej,
  • brak wpływu na wskaźniki finansowe,
  • zachowanie dotychczasowej zdolności kredytowej,
  • korzyści podatkowe – faktoring można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy kluczowymi czynnikami wyboru źródła finansowania są co do zasady kwestie ekonomiczne, zaś formalności oraz czas oczekiwania na decyzje kredytową często schodzą na drugi plan. Warto jednak być świadomym tego, po jakie produkty finansowe można sięgnąć, gdy bardziej niż koszty, liczy się czas lub gdy zdolność kredytowa mocno ogranicza pole manewru.

Artykuł został przygotowany przez markę Finiata specjalizującą się w dostarczaniu
zintegrowanych rozwiązań pożyczkowych dla firm.