Faktoring online

Zastanawiasz się nad faktoringiem, ale nie do końca wiesz, czym jest ta usługa i jakie korzyści Ci zapewni? W takim razie czytasz właściwy artykuł. W niniejszym tekście przedstawiamy Ci pigułkę najważniejszych informacji, w jakie powinieneś się wyposażyć, decydując się na faktoring online.

Czym jest faktoring online i o co w nim chodzi?

Faktoring online to usługa finansowa, która umożliwia przedsiębiorcom finansowanie bieżącej działalności. Zasada działania faktoringu jest relatywnie prosta. Sprowadza się ona do przesyłania faktur z odroczonym terminem płatności do faktora (firmy faktoringowej). Faktor wypłaca przedsiębiorcy kwotę widniejącą na fakturze nawet tego samego dnia.

Istnieje kilka rodzajów faktoringu online. Faktor poza przelaniem gotówki faktorantowi (przedsiębiorcy) może również dodatkowo zająć się cesją wierzytelności i ściąganiem należności od dłużnika. Niemniej, przejęcie ryzyka przez faktora nie jest obligatoryjne.

Faktoring online jest dość nową usługą na polskim rynku, ale ostatnimi czasy stał się on niezwykle popularny. Wraz z popularnością faktoringu pojawiło się wiele jego wariantów. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • faktoring z regresem (niepełny) – bez przejęcia przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
  • faktoring bez regresu (pełny) – z przejęciem przez faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta,
  • faktoring notyfikowany (jawny) – faktoring, w którym kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności na faktora,
  • faktoring tajny; cichy (niejawny) – faktoring, w którym kontrahent nie jest powiadamiany o cesji wierzytelności na faktora,
  • faktoring zakupów – faktoring, który działa odwrotnie, czyli polega na opłacaniu przez faktora faktur zakupowych, a nie sprzedażowych.

Warto zaznaczyć, że jeszcze niedawno faktoring dostępny był wyłącznie dla klientów korporacyjnych oraz dużych firm. Obecnie z usługi tej mogą korzystać również średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. Co więcej, usługa faktoringu jest zdecydowanie łatwiejsza w uzyskaniu i bardziej dostępna od kredytów inwestycyjnych czy leasingu. Dzięki temu wiele firm z sektora MŚP oraz jednoosobowych działalności gospodarczych decyduje się na taką formę finansowego wsparcia.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu online?

Faktoring online zapewnia firmom wielopoziomowe korzyści, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą utrzymać płynność finansową prosto, tanio i bez skomplikowanych formalności. Usługa ta została stworzona dla najmniejszych podmiotów gospodarczych, wobec czego precyzyjnie wpisuje się ona w ich potrzeby, oczekiwania oraz możliwości.

Dzięki faktoringowi zabezpieczysz swoją działalność, prowadząc biznes w branżach, w których długie terminy płatności za wystawiane faktury są smutnym standardem.  Korzystając z tego typu usługi, dodatkowo umożliwisz sobie bezpieczniejszą i zdecydowanie bardziej zdrową biznesowo współpracę z korporacjami i dużymi podmiotami, które ze względu na specyfikę swoich działalności muszą utrzymywać długie terminy płatności.