Teoria Fal Elliotta

Fale Elliotta zakładają, że rynek porusza się w sposób uporządkowany, podzielony na poszczególne fazy i jeśli tylko jesteśmy w stanie je rozpoznać, zyskamy wiedzę o tym, gdzie cena powędruje w przyszłości. Chociaż technika ta liczy sobie niemalże 90 lat, zdecydowana większość traderów detalicznych rezygnuje z tego typu teorii na rzecz prostych narzędzi.

To właśnie dlatego nawet podstawowa wiedza z dziedziny Fal Elliotta może dać nam ogromną przewagę m.in. na rynkach instrumentów CFD.

Jak powstała teoria?

Ralph Elliott — matematyk zajmujący się badaniem rynków finansowych, opracował teorię fal już w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

W odróżnieniu od większości ówczesnych ekspertów z dziedziny, zakładających całkowicie przypadkowe zachowanie ceny, uważał on, że rynki poruszają się w przewidywalnych cyklach, powstających wskutek działania tzw. psychologii tłumu.

Teoria Elliotta zakładała dodatkowo fraktalną naturę rynków, które niczym rekurencje powtarzały w nieskończoność dokładnie te same schematy, tylko w coraz mniejszej skali.

Fale Elliotta nie były wówczas jedyną teorią, głoszącą, że rynki poruszają się „falami”, po których nadchodzą niewielkie korekty ceny.

Tym, co odróżniało spojrzenie Elliotta od reszty, było dostrzeżenie w trendach matematycznych zależności, dzięki którym każdy rynek mógł zostać przebadany z niespotykaną dotychczas dokładnością.

Jeśli spekulacja na rynkach finansowych ma swoją własną naukę, jest nią Teoria Fal Elliotta.

To zagadnienie na tyle obszerne, że nie sposób omówić tutaj choćby jego ułamka — na temat napisano w końcu niezliczone ilości książek i artykułów – jeden z lepszych dostępny jest tutaj.

Na szczęście, nawet elementarna wiedza z dziedziny może usprawnić nasz handel. Jak?

Jak określić fazę rynku za pomocą Fal Elliotta?

Twórca teorii zakładał, że każdy trend dzieli się na pięć faz, które umownie możemy określić jako:

I. Inicjację trendu — pierwszy impuls.

II. Korektę nr 1

III. Eskalację, czyli falę trzecią, z reguły przyczyniającą się do największego skoku cenowego.

IV. Korektę nr 2

V. Końcową fazę wzrostu.

ABC. Krótką korektę złożoną z trzech ruchów — A, B i C.

Poniższa grafika przedstawia wykorzystanie teorii Fal Elliotta na realnym rynku.

wykorzystanie teorii Fal Elliotta

W błękitnych prostokątach zamknięto fale zmierzające w kierunku trendu głównego a w czerwonych — korekty.

Widać wyraźnie, że trend zakończył się motywem ABC, kończącym cykl rynkowy w kontekście Fal Elliotta.

Druga grafika przedstawia taki sam scenariusz z tą różnicą, że tym razem mamy do czynienia z trendem spadkowym.

fale

Przykład ten jest dużo bardziej wyraźny, ponieważ fala III przyczynia się do największego spadku ceny — dokładnie tak, jak zakłada konserwatywne podejście do teorii.