Różnice między CFD na różne aktywa

Kontrakty na różnicę kursową, nazywane również CFD (ang. Contract for Difference), są popularnym instrumentem finansowym. CFD umożliwiają inwestorom spekulowanie na różne aktywa bez potrzeby ich faktycznego posiadania. Dzięki nim mamy możliwość handlu na rynkach finansowych na zmiany cen aktywów takich jak waluty, surowce i indeksy. Chociaż sama idea kontraktów CFD na różne aktywa jest taka sama, to istnieją także znaczące różnice. Różnice te należy uwzględnić przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Spis Treści

Czym charakteryzują się kontrakty CFD?

Na początku warto przyjrzeć się definicji CFD. Kontrakt różnicy kursowej mają formę umowy między inwestorem a brokerem, która opiera się na różnicy między ceną aktywa bazowego w momencie otwarcia a ceną w momencie zamknięcia kontraktu. Nie posiadamy faktycznie aktywa, a tylko umawiamy się na zmiany ceny. Kontrakty na różnicę można zakładać na różne aktywa. Postaramy się opisać najpopularniejsze z nich.

1. CFD na waluty (Forex)

CFD na rynku Forex to jedne z najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Umożliwiają inwestorom zarabianie na zmianach wartości jednej waluty w stosunku do innej. Rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Główną zaletą kontraktów CFD jest wysoka płynność i niskie koszty transakcyjne rynku walut.

2. CFD na ceny surowców

Dzięki kontraktom CFD możemy inwestować także w instrumenty oparte na surowcach. Możemy wybierać spośród wielu różnych surowców, między innymi ropa naftowa, złoto, srebro, miedź itp. Rynki surowcowe są znane z ich zmienności, dlatego CFD daje sporą szansę na duże zyski.

3. Kontrakty CFD na indeksy giełdowe

Kontrakty na różnicę cenową oparte na indeksach odnoszą się do indeksów giełdowych, takich jak S&P 500, Dow Jones, DAX, FTSE 100 i wielu innych. Kontrakty te reprezentują wartość zestawienia akcji danej giełdy lub rynku. Handel CFD na indeksy umożliwia inwestorom inwestowanie w szeroki zakres akcji i indeksów bez potrzeby zakupu poszczególnych akcji.

Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi kontraktami CFD?

Różnice między CFD na różne aktywa dotyczą między innymi płynności i wolumenu handlu. Najbardziej płynny jest rynek walutowy posiadający ogromny wolumen obrotu dziennego. Istnieje wielu chętnych do kupna i sprzedaży, dzięki czemu nie ma problemu z wykonywaniem transakcji po atrakcyjnych dla nas cenach.

Rynek surowców jest mniej płynny niż Forex, zwłaszcza w przypadku rzadziej handlowanych surowców, co prowadzi do szerszych spreadów (różnicy między ceną kupna a sprzedaży), dających większy zysk przy zwiększonym ryzyku związanym z wykonaniem transakcji.

Płynność indeksów giełdowych, podobnie jak Forex, jest dość wysoka. Sama wartość indeksu zależy od wydarzeń na giełdach i wyników poszczególnych spółek, wpływa na zmienność i wolumen handlu CFD na indeksy. Wszystkie trzy typy CFD są podatne na wydarzenia makroekonomiczne, między innymi decyzje banków centralnych, dane gospodarcze czy politykę handlową.

Dość istotną różnicą między CFD na różne aktywa są wymagania dotyczące kapitału. Niektóre typy, jak np. handel walutami na rynku Forex może wymagać niższego kapitału w porównaniu do inwestowania w surowce lub indeksy. Wysoka płynność na rynku walutowym pozwala na otwieranie większej liczby pozycji z mniejszym kapitałem. W przypadku dwóch pozostałych, gdzie zmienność cen może być wyższa, wymagany kapitał może być większy.

Ostatnią większą różnicą są różne godziny handlu i dostępność rynku. Na przykład Forex działa przez większość tygodnia, włącznie z weekendami, co oznacza, że mamy dostęp do handlu przez całą dobę.

W przypadku surowców i indeksów handel jest zazwyczaj ograniczony do godzin otwarcia giełd, co może wpływać na dostępność rynku w zależności od strefy czasowej, w której inwestor działa. W tym przypadku należy również uwzględnić przerwy spowodowane świętami i innymi dniami, gdy giełdy są zamknięte.