druk czasopism

Wynalezienie mechanicznej ruchomej prasy drukarskiej pozwoliło na szybsze rozpowszechnienie wiedzy w bardziej egalitarny sposób. Informacja i wiedza przestały być towarem ekskluzywnym. Ewolucja poligrafii pozwoliła większości na dostęp do tych samych źródeł pisanych, a dziś – do tworzenia tych źródeł.

Spis Treści

Jak zmienił się druk

Większość historyków jest zgodna, że to właśnie wynalazek Gutenberga stał się fundamentem tego, jak potoczyły się dalsze losy druku, a poprzez to i świata.  Dzięki odkryciu możliwości niedrogiej, masowej produkcji książek na wszelkie możliwe tematy bezcenna starożytna wiedza trafiła w ręce większości wykształconych Europejczyków. Wiedza, która była przywilejem nielicznych, nagle stała się codziennością większości. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, że nie mamy możliwości pójścia do księgarni i kupienia pism Platona czy Arystotelesa. Od czasów sprzed Gutenberga zmieniło się wiele więcej. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii każdy z nas ma dostęp do nieograniczonej wiedzy i może to zrobić bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że pojawiła się drukarnia internetowa dodatkowo mamy możliwość wydrukowania własnej książki bez konieczności opuszczania swojego pokoju. 

Co dał nam druk 

Dzięki rozwojowi druku zmienił się poziom wykształcenia całej ludzkości. Zaczęło się od alfabetyzacji. Trudno sobie wyobrazić, że z populacji, w której tylko nieliczni potrafili pisać i czytać staliśmy się populacją, w której tylko nieliczni nie przeczytali najważniejszych dla naszej tradycji dzieł. Dzięki możliwości lektury poszerzamy swój świat, uczymy się empatii, poznajemy rzeczy, których dotąd nie znaliśmy. Dzięki czytaniu człowiek oswaja się ze światem i z innymi. To daje nam szanse na zmniejszenie poziomu agresji w społeczeństwie i zwiększenie tolerancji, co wpływa na ogólny dobrostan ludzkości. Można powiedzieć, że dzięki Gutenbergowi żyje nam się lepiej, a nasze światy poszerzają się o rzeczy, których doświadczamy podczas lektury książek. 

Drukarnia internetowa – wady i zalety

W świecie papieru nagle pojawił się internet. Nie potrzebujemy już materiałów drukowanych, żeby zdobyć jakąś informację. Potrzebujemy ich z innych powodów. Przede wszystkim dlatego, że lektura materiałów drukowanych różni się jakością doświadczenia. Dlatego branża drukarska nie znika, a zmienia się, dostosowując się do nowej rzeczywistości. Pojawia się drukarnia internetowa, a dzięki niej możliwość wydrukowania dowolnej treści w dowolnej ilości z dowolnego miejsca. Już nie musimy osobiście pojawiać się w drukarni, żeby zrealizować swoje pomysły. Wszystko możemy zrobić za pośrednictwem internetu.