wms

WMS (Warehouse Management System – system zarządzania magazynem) to narzędzie służące do optymalizacji wszelkich procesów zachodzących w obrębie firmowego magazynu. Z jego pomocą można sprawnie zarządzać przestrzenią, dzięki funkcjom służącym do lokalizacji towarów, automatyzacji uzupełniania zapasów, rejestracji obrotu czy zarządzania załadunkami. Jakie jeszcze korzyści daje wykorzystanie systemu WMS? W jaki sposób może być dostosowany do specyfiki firmy?

Infinite WMS to rozbudowane, profesjonalne narzędzie, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw dysponujących jednym lub wieloma magazynami i chcących optymalnie zarządzać przestrzenią oraz procesami w nich zachodzącymi. Dzięki unikatowej możliwości integracji z dowolnym systemem ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa), wdrożenie Infinite WMS w firmie przebiega bezproblemowo, niezależnie od jej rozmiaru czy skali prowadzonej działalności.

Funkcje systemu WMS

System Infinite WMS wyróżnia się dużą liczbą funkcji zapewniających możliwość kompleksowego zarządzania funkcjonowaniem firmowego magazynu. Do najważniejszych z nich należą:

  • automatyzacja i parametryzacja zleceń wydania czy przyjęć dostaw,
  • tworzenie list towarów przeznaczonych do przesunięć wewnętrznych,
  • obsługa cross-dock wielu oddziałów i magazynów,
  • zarządzanie załadunkami oraz obsługa sprzętu logistycznego,
  • przyjmowanie zwrotów i przesyłek z automatycznym nadaniem lokacji magazynowej,
  • obsługa wizyjnych programów reklamacyjnych,
  • narzędzia inwentaryzacji i raportowania,
  • automatyzacja uzupełnień zapasów z uwzględnieniem rotacji i rezerwacji towaru,
  • zarządzanie saldami z kontrahentami,
  • rejestracja obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Elastyczność to kolejna istotna cecha systemu Infinite WMS. Wdrożenie narzędzi w firmie ułatwia możliwość zastosowania modułów współpracujących z wózkami, drukarkami etykiet, wagami itd. System może też korzystać z obsługi głosowej czy radiowej, a także integrować się z telewizją przemysłową.

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu WMS?

Najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania systemu Infinite WMS w firmie jest wzrost wydajności i poprawa organizacji pracy. Składają się na to liczne ulepszenia, obejmujące skrócenie czasu operacji magazynowych, rezygnację z obiegu papierowych dokumentów czy kontrola stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Nie bez znaczenia jest też nadzór nad pracownikami, który stanowi istotny element Infinite WMS. Korzyści, jakie daje w tym zakresie, obejmują eliminację pomyłek i narzędzia oceny oraz monitoring magazynierów.

Właściwa identyfikacja towaru, straty magazynowe czy nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni to problemy, z którymi mierzy się wiele przedsiębiorstw. Znakomitym sposobem na poradzenie sobie z nimi jest skorzystanie z możliwości, jakie daje system Infinite WMS. Dzięki wbudowanym w niego narzędziom możliwa jest poprawa organizacji pracy, skrócenie czasu operacji i automatyzacja wielu procesów magazynowych.