Czy kasa fiskalna i terminal to nierozłączna para

Wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w przepisach podatkowych związanych z programem Polski Ład mogą budzić pewne wątpliwości. Przedsiębiorcy m.in. zastanawiają się, czy kasa fiskalna z terminalem jest obecnie obowiązkowa i czy za brak integracji obu urządzeń grożą jakieś kary. Jak jest w rzeczywistości?

Spis Treści

Kasa fiskalna z terminalem obowiązkowa od 2025 roku

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że kasa fiskalna z terminalem obowiązywać będzie tylko tych przedsiębiorców, którzy korzystają z kas fiskalnych online. Jeśli masz w firmie urządzenie rejestrujące nie łączące się z internetem, nie musisz spełnić tego wymogu. Zgodnie z pierwotnymi założeniami obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi miał wejść w życie wraz z 1 lipca 2022 roku. Jak się okazało, wprowadzenie tych zmian powodowało wiele problemów technicznych, stąd też w wyniku zgłaszanych przez przedsiębiorców trudności Ministerstwo Finansów zdecydowało się odroczyć wspomniany obowiązek na 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to więc, że do końca 2024 roku przedsiębiorcy nie będą ponosić kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za brak integracji kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym.

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych mają przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Warto przy tym zaznaczyć, że są pewne zwolnienia z tego wymogu, a więc np. sytuacja, kiedy uzyskane w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym obroty nie przekroczyły kwoty 20 tys. zł. Wszystkie zwolnienia zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.[1] Jeśli Twoje urządzenie rejestrujące nie jest połączone z internetem, musisz pamiętać o obowiązku zgłoszenia go do Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji konieczne jest wystąpienie do tej instytucji o nadanie numeru identyfikacyjnego w terminie siedmiu dni od daty pierwszej fiskalizacji.

Dla kogo obowiązkowy jest terminal płatniczy?

Wprowadzenie Programu Polski Ład ma na celu m.in. uszczelnienie prawa podatkowego. Służyć temu ma również wprowadzenie innych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, jak np. zapewnienie klientom płatności bezgotówkowych w miejscu faktycznego wykonywania usługi, a więc również poza siedzibą firmy. Aby płatności bezgotówkowe mogły zostać zrealizowane, trzeba wybrać odpowiedni terminal płatniczy dostosowany do charakteru prowadzonej działalności. Jeśli np. świadczysz usługi transportowe lub kurierskie, rozsądnie będzie wybrać urządzenie pozwalające na przyjmowanie płatności w dowolnym miejscu.

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy ma kasa fiskalna z terminalem?

Chociaż nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, a obowiązek łączenia urządzeń online z terminalami płatniczymi ma wejść w życie dopiero wraz z początkiem 2025 roku, warto już teraz rozważyć to rozwiązanie. Wprowadzane w ramach programu Polski Ład zmiany mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego, ale też z założenia popularyzują płatności bezgotówkowe. Do wprowadzenia obowiązku integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym warto przygotować się wcześniej. Należy przy tym wspomnieć, że nie tylko pozwoli to w przyszłości uniknąć ewentualnych kar, ale jest wygodniejsze zarówno dla Ciebie, jak i zatrudnianych przez Ciebie osób.

Przede wszystkim dzięki temu wszystkie dane związane ze sprzedażą znajdą się w jednym miejscu. Oprócz tego podczas przyjmowania płatności nie trzeba będzie za każdym razem wpisywać kwoty sprzedaży na terminalu. Synchronizacja sprawia, że pojawi się ona automatycznie na drugim urządzeniu, co ogranicza ryzyko pomyłki podczas ręcznego wpisywania sumy, a tym samym może przyczynić się do zmniejszenia liczby zgłaszanych reklamacji.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf