Zmiany w podatkach i przepisach księgowych mają miejsce w Polsce w 2023 roku

Od początku 2023 roku w Polsce planowane są liczne zmiany w podatkach i przepisach księgowych, które wpłyną na firmy i osoby fizyczne.

Kogo one dotkną? Czy są znaczące? W tym artykule omówimy te zmiany i ich wpływ na polskie przedsiębiorstwa.

Zmiany w podatkach

Zmiany w CIT

Jedną z najważniejszych zmian dla firm będzie zmiana stawki CIT, która zwiększy się z 9% do 12,5%. Zmiana ta wpłynie na wiele firm, szczególnie na te, które osiągają wysokie dochody. Firmy, które osiągają dochód poniżej 1,2 mln zł rocznie będą nadal korzystać ze stawki 9%.

Zmiany w VAT

Od stycznia 2023 roku firmy będą musiały stosować split payment przy transakcjach powyżej 15 tys. zł. Split payment to mechanizm, w którym nabywca płaci kwotę netto bez VAT na specjalne konto podatnika VAT, a kwota VAT zostaje przekazana na specjalne konto VAT nabywcy. Ponadto, wzrośnie limit zwolnienia z VAT dla tzw. małych podatników, czyli firm, które osiągają obroty do 2 mln zł.

Zmiany w PIT

Od 2023 roku wzrośnie kwota wolna od podatku.

Zmiany w ZUS

W 2023 roku nastąpi również podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Składki te wzrosną o około 1 punkt procentowy, co oznacza, że minimalna składka dla przedsiębiorców z działalnością na pełen etat wzrośnie o około 50 zł.

Nowe przepisy księgowe

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów

Od stycznia 2023 roku wszystkie firmy będą musiały prowadzić szczegółową ewidencję przychodów. Ewidencja ta będzie musiała zawierać informacje o kwotach przychodów z poszczególnych kontrahentów oraz otrzymanych fakturach.

Obowiązek stosowania split payment

Jak już wspomniano, od stycznia 2023 roku firmy będą musiały stosować split payment przy transakcjach powyżej 15 tys. zł. To oznacza, że firmy będą musiały dokładniej kontrolować płatności dokonywane przez swoich kontrahentów.

Obowiązek stosowania jednolitego pliku VAT

Od 1 lipca 2023 roku wprowadzony zostanie obowiązek stosowania jednolitego pliku VAT (JPK_VAT). JPK_VAT to plik zawierający informacje o wszystkich fakturach wystawionych i otrzymanych przez daną firmę.

Wzrost wymogów dotyczących księgowości

Od 2023 roku zostaną wprowadzone nowe wymogi dotyczące prowadzenia księgowości. Firmy będą musiały na bieżąco rejestrować wszelkie zmiany w swojej księgowości, a także prowadzić szczegółową dokumentację.

Ewidencja zakupu i sprzedaży w jednym rejestrze

Od stycznia 2023 roku firmy będą musiały prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży w jednym rejestrze. Ma to na celu ułatwienie kontroli podatkowych i zwiększenie przejrzystości rynku.

Nowe wymogi dotyczące faktur

Od 2023 roku zostaną wprowadzone nowe wymogi dotyczące wystawiania faktur. Firmy będą musiały zawierać w fakturach więcej szczegółów, a także rejestrować faktury w systemie podatkowym.

Skrócenie okresów przedawnienia

Od stycznia 2023 roku zostaną skrócone okresy przedawnienia roszczeń podatkowych. Oznacza to, że urzędy skarbowe będą mogły bardziej efektywnie egzekwować zaległe podatki.

Podsumowanie zmian i ich wpływ na biznes

Wprowadzenie tych zmian w podatkach i przepisach księgowych będzie miało znaczny wpływ na biznes w Polsce. Firmy będą musiały dokładniej kontrolować swoje finanse i bardziej uważać na to, jakie faktury otrzymują i jakie wystawiają. Wprowadzenie split payment może spowodować problemy dla przedsiębiorców, którzy będą musieli dostosować swoje systemy płatności do nowych wymogów.

Z drugiej strony, wprowadzenie jednolitego pliku VAT może ułatwić prowadzenie księgowości i kontrolę podatkową. Wymóg prowadzenia ewidencji przychodów może pomóc w uniknięciu błędów i nieścisłości w prowadzeniu finansów.

Niektóre firmy będą musiały zwiększyć nakłady na księgowość i kontrolę podatkową, co może wpłynąć na ich rentowność. Z drugiej strony, większa przejrzystość rynku i zmniejszenie szans na unikanie płacenia podatków mogą wpłynąć korzystnie na całą gospodarkę.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy obowiązek stosowania split payment dotyczy wszystkich firm?

Nie, split payment będzie obowiązywał tylko w przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł i tylko w niektórych branżach.

2. Czy firmy muszą kupić specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji przychodów?

Nie, ewidencję przychodów można prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym lub programie do faktur.

3. Czy firmy muszą dokonywać rozliczenia podatku VAT w JPK_VAT?

Tak, od 1 lipca 2023 roku wszystkie firmy muszą dokonywać rozliczenia podatku VAT w JPK_VAT.

4. Czy nowe wymogi dotyczące faktur obejmują faktury wystawiane dla klientów zagranicznych?

Tak, nowe wymogi dotyczące faktur obejmują wszystkie faktury wystawiane przez firmy.

5. Czy skrócenie okresów przedawnienia będzie miało wpływ na zaległe podatki?

Tak, skrócenie okresów przedawnienia umożliwi urzędom skarbowym bardziej efektywne egzekwowanie zaległych podatków.

Podsumowanie

Wprowadzenie zmian w podatkach i przepisach księgowych w Polsce w 2023 roku będzie miało znaczący wpływ na biznes. Firmy będą musiały dostosować swoje systemy księgowe i płatnicze do nowych wymogów, co może wpłynąć na ich rentowność. Z drugiej strony, większa przejrzystość rynku i lepsza kontrola podatkowa mogą wpłynąć korzystnie na całą gospodarkę. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy na czas dostosowali swoje firmy do nowych przepisów i dokładnie zapoznali się z ich wymaganiami.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.dolcevitamagazyn.pl/