Design Thinking w praktyce z wykorzystaniem DTMethod®

Design Thinking to podejście pozwalające organizacjom przekształcać problemy w innowacyjne rozwiązania. Ze względu na wysoką efektywność zyskało popularność w wielu sektorach, od edukacji po ciężki przemysł. W czym tkwi jego istota?

Wyjaśnijmy, jak działa Design Thinking w praktyce na przykładzie modelowej firmy z branży e-commerce sprzedającej produkty do wyposażenia wnętrz. Przedsiębiorstwo zauważyło spadek konwersji na stronie i chce temu zaradzić. Zdecydowało się działać zgodnie z DTMethod®*.

Aby wypracować Rozwiązanie, musi wykonać 4 kroki.

1: Rozpoznanie problemu

W DTMethod® określa się ten etap fazą eksploracyjną. Jej zadaniem jest zebranie całej wiedzy o Wyzwaniu – problemie użytkownika, który trzeba poznać i zrozumieć. DTMethod® oferuje w tym zakresie m.in. Ankiety, Obserwacje, Drzewo Wyzwania, Wywiady czy Mapę Potrzeb. Po zastosowaniu wybranych narzędzi (Ankiety, Obserwacje i Wywiady) DTZespół ustalił, że głównym powodem spadku konwersji jest skomplikowany i dezorientujący użytkownika UX formularza płatności.

2: Generowanie pomysłów

Znając swojego wroga, można przejść do fazy kreatywnej. Wykorzystując odpowiednie narzędzia (DTTools), zespół wymyśla pomysły i wybiera spośród nich „jednostronicowy proces zamówienia, uprościć formularz płatności”, a także „dodanie wyraźniejszej instrukcje dla użytkownika”. Wskazuje też elementy, które trzeba usunąć, by nie rozpraszały uwagi.

3: Prototypowanie

Czas na pierwszą część fazy konstrukcyjnej. Wykorzystując narzędzie Zbuduj-Zepsuj-Napraw, DTZespół tworzy szczegółowy opis najlepszych pomysłów. Następnie na ich podstawie konstruowany jest Prototyp Rozwiązania. W przypadku naszej firmy będzie to schemat nowego, uproszczonego procesu płatności stworzony za pomocą narzędzi do projektowania UX/UI (np. Figma, Sketch itp.).

4: Testowanie

Kolejną częścią fazy konstrukcyjnej są testy. Firma udostępnia Prototyp użytkownikom, aby uzyskać od nich informacje zwrotne. Przeprowadza też testy A/B, porównując wydajność nowej strony płatności z obecną. Na podstawie zebranych informacji tworzony jest szczegółowy opis Rozwiązania.

Dzięki testom przedsiębiorstwo może zdecydować, jakie dokładnie zmiany warto zaimplementować na stronie płatności. Proces jest iteracyjny, dlatego jeśli okaże się, że wypracowane Rozwiązanie nie eliminuje problemu, procedurę można powtarzać aż do momentu uzyskania satysfakcjonujących wyników.

Design Thinking w praktyce – warsztaty

Design Thinking warsztaty

Istotą Design Thinkin jest podejście oparte na empatii oraz tworzeniu Rozwiązań eliminujących realne problemu użytkowników. Cel ten można osiągnąć m.in. za sprawą przywołanej DTMethod®, funkcjonującej na podstawie 3 filarów:

  • DTModel złożonego z 3 faz projektowych;
  • DTTools, czyli zestawu narzędzi dla każdej z faz;
  • DTRules&Roles – zasad i ról, których trzeba przestrzegać, stosując DTMethod®.

Tego, jak stosować Design Thinking w Praktyce z wykorzystaniem DTMethod®, można się nauczyć podczas 3-dniowego szkolenia DTMethod® Foundation. Kurs odbywa się stacjonarnie lub online (na żywo) i zapewnia solidne wprowadzenie do przywołanej metodyki. Każdy uczestnik zostaje wyposażony w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania DTMethod® oraz jej narzędzi w codziennej pracy.

Szkolenie adresowane jest do Project Managerów, SCRUM Masterów, kierowników i członków zespołów projektowych, Product Ownerów, pracowników działów rozwiązywania problemów itp. Umożliwia uzyskanie prestiżowego międzynarodowego certyfikatu. Kurs można wykupić jednorazowo lub zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress Plus oferującej udział w akredytowanych szkoleniach z zakresu m.in. zarządzania projektami, programami, portfelem czy facylitacji.

Więcej informacji o warsztatach na stronie: https://inprogress.pl.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.