Czy stare budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?
Czy stare budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Czy stare budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

W dzisiejszych czasach, kiedy dbanie o środowisko naturalne i oszczędzanie energii stają się coraz ważniejsze, coraz więcej uwagi poświęca się efektywności energetycznej budynków. Jednym z narzędzi, które pomaga ocenić zużycie energii w budynku, jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Ale czy wszystkie budynki, w tym również stare budynki, muszą posiadać to świadectwo? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o efektywności energetycznej danego budynku. Zawiera on informacje na temat zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, świadectwo zawiera również informacje o emisji dwutlenku węgla oraz propozycje działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Czy stare budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

W Polsce obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy wszystkich budynków, zarówno nowych, jak i istniejących. Oznacza to, że również stare budynki muszą posiadać to świadectwo. Jednak istnieje kilka wyjątków od tego obowiązku.

Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Przepisy prawne przewidują kilka sytuacji, w których nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla starego budynku. Przede wszystkim, jeśli budynek jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest konieczne posiadanie tego dokumentu. Ponadto, jeśli budynek jest przeznaczony do rozbiórki lub jest nieużytkowany, również nie jest wymagane świadectwo.

Jednak warto zauważyć, że nawet jeśli budynek nie jest objęty obowiązkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, warto go posiadać. Dlaczego? Ponieważ świadectwo charakterystyki energetycznej dostarcza cennych informacji na temat zużycia energii w budynku i sugeruje możliwe sposoby poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu można oszczędzać energię i obniżać koszty eksploatacji budynku.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla starego budynku?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla starego budynku, należy skontaktować się z odpowiednim certyfikowanym ekspertem energetycznym. Taki ekspert przeprowadzi audyt energetyczny budynku, zbierze niezbędne dane i sporządzi odpowiednią dokumentację. Następnie, na podstawie zebranych informacji, zostanie wygenerowane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Podsumowanie

Wniosek jest prosty – choć nie wszystkie stare budynki są objęte obowiązkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, warto je posiadać. Świadectwo to dostarcza cennych informacji na temat zużycia energii w budynku i sugeruje sposoby poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu można oszczędzać energię, obniżać koszty eksploatacji budynku i dbać o środowisko naturalne. Jeśli jesteś właścicielem starego budynku, skontaktuj się z certyfikowanym ekspertem energetycznym i uzyskaj świadectwo charakterystyki energetycznej już dziś!

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stare budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Link do kampanii „Czyste Powietrze”: https://www.kampaniaczystepowietrze.pl/