przerwy w pracy
unsplash.com

Przerwy w pracy przy komputerze i nie tylko – wszystko, co musisz o nich wiedzieć znajdziesz w naszym przewodniku.

Przerwy w pracy – nie tylko przy komputerze – są bardzo ważne, a często niedoceniane. Od dobrze wykorzystanych przerw zależy nasza produktywność. Dzięki nim zachowamy również siły dla rodziny, przyjaciół czy na realizację hobby.

Specjaliści podkreślają, że lepiej robić krótkie przerwy często niż długi rzadko. Na tym opiera się słynna technika Pomodoro.

Co przepisy mówią o przerwach w pracy? Zajrzyjmy do Kodeksu Pracy.

przerwa w pracy
unsplash.com

Przerwy w pracy przy komputerze

Oto najważniejsza zasada: każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który pracuje w wymiarze czasu pracy minimum 6 godzin dziennie, ma prawo do nieprzerwanej, 15-minutowej płatnej przerwy w pracy. Taka przerwa będzie wliczona do czasu pracy.

Potocznie 15 – minutowa przerwa nazywana jest przerwą śniadaniową.

Wspomniany kwadrans to minimum. Pracodawca może się zgodzić na wydłużenie tej przerwy.

Co do zasady, pracodawca nie powinien spędzać jej poza firmą. 

15 minut przerwy przysługuje bez względu na to ile czasu spędzasz w pracy. To znaczy, że kwadrans dostanie osoba na 8-godzinnym systemie pracy i ta spędzająca w firmie np. 10 godzin.

Co w przypadku niebezpiecznej/szczególnie szkodliwej dla zdrowia/uciążliwej pracy? W każdym z tych przypadków, pracodawca powinien skrócić normę czasu pracy np. poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw. W przypadku uciążliwej pracy to jedyne rozwiązanie.

Uwaga! Zamierza podpisać umowę zlecenie? Pamiętaj, że kodeksowe przepisy o przerwie w pracy nie obejmą cię. Dlatego przed zawarciem umowy sprawdź czy pracodawca przewidział w niej przerwę na twój odpoczynek.

(Sprawdź dla kogo jest praca tymczasowa i jak z niej korzystać)

Ile przerwy w pracy

Czy na „śniadaniowym” kwadransie dłuższa przerwa się kończy? Zgodnie z przepisami tak.

Jednak pracodawca może wprowadzić jedną przerwę, która nie jest wliczana do czasu pracy (i jest bezpłatna).

Kodeks Pracy daje pracodawcy maksymalnie 60 minut. Pracownik swobodnie dysponuje czasem tej przerwy. Może też wyjść z firmy, żeby np. odwiedzić urząd czy lekarza.

Co ciekawe, pracownik może zrzec się tej przerwy, a pracodawca nie musi uwzględnić jego wniosku.

Ważne! Ilość przerw w pracy oraz zasady ich wykorzystanie powinien zawierać regulamin zakładu pracy.

Niektóre osoby mają prawo do innych, dodatkowych przerw: na karmienie dziecka piersią, dla osoby niepełnosprawnej (15 minut wliczane do czasu pracy), dla pracownika młodocianego czy też przewidziane na np. szkolenie BHP, badanie okresowe czy firmowy opłatek.

ile przerwy w pracy
unsplash.com

Przerwy w pracy przy komputerze – wymagane krótkie przerwy

Wróćmy do przerwy w pracy przy komputerze.

Ministerialne rozporządzenie mówi, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi pracującemu przy obsłudze monitora ekranowego 5 minut przerwy, po każdej godzinie pracy przy monitorze.

Taka przerwa wliczane jest do czasu pracy.

Dodatkowo praca przy monitorze powinna był łączona z innymi rodzajami pracy (przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze). 

Uwaga! Przerwy od pracy przysługuje tylko tym pracownikom, których praca:

  • w całości wymaga pracy przy monitorze,
  • co do zasady nie jest przerywana innymi czynnościami.

Warto pamiętać, że tych krótkich przerw nie można łączyć w większe „pakiety odpoczynkowe”. 

(Zobacz, jakie zagrożenia związane są z pracą zdalną z domu)

Norma dobowa odpoczynku

Kodeks Pracy daje pracownikowi prawo do nieprzerwanego, trwającego 11 godzin odpoczynku (na dobę).

Tygodniowo norma wynosi 35-godzinny, nieprzerwany odpoczynek.