Oni pomogą Ci w pozyskaniu funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji lub prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem ich przyznawania jest wyrównanie szans na uboższych terenach, co z pewnością warto wykorzystać. Fundusze unijne z zasady przeznaczone są dla każdego, jednak dla wielu osób sprawa ich pozyskania komplikuje się już w momencie złożenia wniosku. Dodatkowo, w poszczególnych programach należy doskonale się orientować, aby uniknąć popełnienia błędu rzutującego na warunek lub wartość ich przyznania. Popełnienie błędu we wniosku może nieść za sobą różne konsekwencje, może doprowadzić do konieczności zmiany, wyjaśnień lub odrzucenia. Stąd pozyskiwanie funduszy unijnych warto oddać w ręce specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. 

Czy warto współpracować ze specjalistami przy pozyskiwaniu funduszy unijnych?

Nikt nie wymaga od przeciętnego obywatela, aby posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na złożenie wniosku umożliwiającego pozyskanie funduszy unijnych. Co więcej, osoby nie posiadające w tym zakresie odpowiednich kompetencji powinny skorzystać z pomocy specjalistów. Jest to przede wszystkim oszczędność czasu i nerwów. Dodatkowo wykwalifikowane osoby służą radą, co pozwala na dobór najbardziej optymalnego rozwiązania pod daną działalność. 

Podstawowym powodem, który przemawia za skorzystaniem z pomocy specjalistów jest uzyskanie porady, która określi jaki rodzaj uzyskanego wsparcia będzie najkorzystniejszy. Zupełnie z innych możliwości należy skorzystać w przypadku uzyskiwania środków finansowych na rozwinięcie działalności, a jeszcze innej dla osób, które są zainteresowane odbyciem specjalistycznych kursów lub szkoleń. Co więcej, specjaliści posiadają wiedzę o innych możliwościach, z których można skorzystać w ramach uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej. Posiadają wiedzę, która umożliwia pozyskanie jak największej ilości środków pochodzących z dofinansowań. Korzystając z pomocy specjalistów można uzyskać informacje o tym jak będą wyglądały formalności i cały proces uzyskania środków. Wskażą, co należy przygotować i w jakich terminach należy się skontaktować, aby uzyskać stosowną pomoc finansową. Dodatkowo wykwalifikowani pracownicy przekazują i przypominają o terminach związanym z rozliczenia pozyskanych środków. 

Należy pamiętać, że Fundusze Europejskie stwarzają mnóstwo możliwości. Programy są dostosowane do potrzeb mieszkańców na danym terenie, dlatego osoby starające się o nie powinny posiadać świadomość, gdzie one są możliwe do uzyskania. W tym również posiadają stosowaną wiedzę specjaliści. Są doskonale zorientowani w tym, co i gdzie można otrzymać. 

Praca specjalistów z branży pozyskiwania dofinansowań unijnych opiera się na bardzo klarownym systemie. Osoba, która korzysta ze świadczonej usługi posiada świadomość, jakie będą następne etapy i jak będzie wyglądało potencjalne zaangażowanie w poszczególne fazy. 

Niekwestionowaną zaletą korzystania z pomocy specjalistów jest ich nieustanna pomoc także wykraczająca poza składanie wniosku i rozliczenie projektu. Osoba korzystająca z usług tej firmy może liczyć na pomoc podczas przygotowywania się do kontroli unijnej, dodatkowo przewidziana jest możliwość oferowania merytorycznego wsparcia podczas pojawiających się pytań ze strony kontrolujących. W przypadku wystąpienia konieczności odwołania od wydanej decyzji, również firma służy pomocą. Jest to szczególnie cenne ze względu na kumulujący się stres przy każdej stwierdzonej nieprawidłowości podczas realizowanego projektu. Ponadto, warto pamiętać, że specjaliści podczas przygotowywania procedury odwoławczej wykorzystują posiadaną wiedzę, zdobyte doświadczenie, a także bazują na wyrokach sądowych w bliźniaczych sprawach. W przypadku przeciętnego beneficjenta środków unijnych bardzo trudne byłoby osiągnięcie poziomu, który reprezentuje firma specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

Mieszkańcy Małopolski z powodzeniem mogą korzystać z usług świadczonych przez A1Europe. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych to nie należy zwlekać. Osoby pracujące w tej firmie doskonale są zorientowani w terminach obowiązujących aktualnie form dofinansowania, dlatego późniejsza zwłoka znacząco komplikuje szansę pozyskania środków. Za wyborem A1Europe przemawia rzesza zadowolonych klientów, którzy z pomocą środków pozyskanych z Unii mogli zmienić dotychczasowe życie. Szeroka oferta zakresu świadczonych usług zapewnia kompleksową pomoc na każdym etapie, co świadczy o konkurencyjnej fachowości i dogłębnej znajomości branży